SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
7. DAN, 16. marec

 

 
   

 

 
 

SVETI JOŽEF, VZOR PRAVIČNEGA ČLOVEKA

Sveti Jožef, pomagaj nam, da bomo pravični. Ti veš, da je za dosego polnosti človeškega življenja treba najprej naravnati svoje srce in svojega duha k Stvarniku. Tvoj Sin ni najprej zahteval zunanje zgradbe pobožnosti, temveč dušo, resnično združeno in usklajeno z Božjo voljo. Tistim, ki so se zadovoljili z zunanjimi molitvami in obredi, je govoril: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: 'Gospod, Gospod,' ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta.« (Mt 7,21) Vsak dan sprejeti Božjo navzočnost, živeti z Njim, to je središčno dejanje vsakega človeškega življenja.
Kakor dobro uglašen instrument proizvaja pravilne glasove, tako si tudi ti, sveti Jožef, znal živeti v skladnosti z Bogom. V evangeliju je upravičeno zapisano, da si bil pravičen mož.
Tistemu, ki te je opazoval, se je zdelo tvoje življenje povsem navadno: majhen vsakdan, ki se je enako začenjal vsako jutro, stokrat enake ponavljajoče se kretnje, isto orodje, enaki gibi, enaki postanki. Toda ti si v to znal položiti toliko sreče in zvestobe, da si bil pred Bogom vreden njegovega Sina.
V okviru družinske ljubezni si delal, živel, trpel, ljubil. Izpolnil si svoje poslanstvo, ki ti je bilo zaupano, sledeč poti, ki je bila zaznamovana z razumnostjo in z Božjo ljubeznijo. V molčeči odmaknjenosti si uresničil edinstveno nalogo, srečen, ker si se čutil popolnoma zvestega.
Sveti Jožef, nauči nas, da bomo pravični. Kakor ti, hočemo tudi mi preživeti svoje življenje v skladnosti s Stvarnikom. Nauči nas, da bomo znali vse deliti z drugimi, saj to je ena od oblik ljubezni. Nauči nas predvsem pravičnosti, da bomo mogli z veseljem spolnjevati voljo našega Očeta, ki nas ljubi. Amen.

   

 

       

 

             
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR