SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
6. DAN, 15. marec

 

 
   

 

 
 

SVETI JOŽEF, MOŽ MOLITVE

Sveti Jožef, skupaj z Marijo si skrbel za Jezusa. Božji Sin je potreboval, da se njegova človeška narava oblikuje kakor pri drugih otrocih. Po judovski tradiciji je očetu pripadala naloga, daje otroku razlagal Sveto pismo in mu izročil zapovedi po Gospodovi odredbi: »Govori o mojih zapovedih svojim sinovom.« (prim. 5 Mz 6,7)
V navzočnosti Marije si mu pripovedoval o vsem, kar je storil Bog za svoje ljudstvo. Pokazal si mu, kako ima vsaka kretnja, vsak običaj sveti pomen. Očetu je bila zaupana nravna in verska vzgoja otrok. Temu vzvišenemu poslanstvu, kjer se je tvoje očetovstvo uresničevalo, se nisi mogel odtegniti. Marija je ob tvoji strani poslušala, dopolnjevala. Tako sta skupaj oblikovala človeško dušo vajinega otroka, ko je poslušal velik pouk svojega nebeškega Očeta.
Kakor vsak pravoverni Jud si moral moliti zjutraj, zvečer in tudi sredi dneva. Naglas si izgovarjal hvalnice, ki so slavile Gospoda, edinega pravega Boga, ki vse na zemlji ohranja pri življenju in od katerega prihajata vsaka modrost in svetost.
Nedvomno ste skupaj molili tudi to molitev iz Pete Mojzesove knjige: »Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo...« (5 Mz 6,4- 5) Počasi si izgovarjal svete besede, da bi jih Marija mogla ponoviti vajinemu otroku.
Ker si poznal Božjo besedo, si mogel nato moliti na pamet, sredi veselja in težav, morda predvsem takrat, ko je skrivnost postala prevelika. Sveti Jožef, nauči nas moliti in ljubiti tiste trenutke, ko sami, skupaj s svojimi bližnjimi ali v krščanski skupnosti, povabimo Boga v svoje življenje. Amen.

   

 

       

 

             
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR