SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
1. DAN, 10. marec

 

 
   

 

 
 

SVETI JOŽEF, VZOR VERE

Sveti Jožef, danes se obračamo k tebi kot vzoru vere. V svoje življenje si sprejel navzočnost Boga. Na njegovo besedo si se spustil v najbolj nedoumljivo skrivnost, v skrivnost učlovečenja njegovega Sina.
Tvoja deviška žena je spočela brez človeškega posredovanja. Rodil se vama je otrok, ki je Bog; ti si ga ljubil in varoval. Vse to je bilo nedoumljivo, celo osupljivo in – brez luči vere – nesprejemljivo.
Toda ti si vedel, da ko Bog govori človeku, ne more varati. Zato si šel naprej, ne da bi ugovarjal ali celo postavljal vprašanja, srečen, da hodiš v luči, kajti Bog je bil ob tebi.
Tako si združil svoje življenje z Marijinim in se podvrgel Božjim namenom, ko si svoje življenje odprl uresničitvi odrešenja ljudi.
S svoje strani se želimo pridružiti tej tvoji veri, da bi Bog prebival v nas in bi bili zvesti njegovim namenom. V svoji krščanski veri smo včasih nestanovitni: saj verujemo v Boga, v Kristusa, v Cerkev, a pogosto ne živimo po svoji veri.
Kakor je vera usmerjala vse tvoje življenje, tako želimo, da bi tudi nam postala luč, ki nas nenehno privlači, da bi bila vodnica vsega našega vsakdanjega delovanja. V vseh dogodkih naj bi v veri vedno slutili roko dobrega Boga, da bi tako bili deležni njegove pravičnosti, miru in ljubezni! Amen.

   

 

       

 

             
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR