SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
3. DAN, 12. marec

 

 
   

 

 
 

SVETI JOŽEF, VZOR LJUBEZNI

Sveti Jožef, ti si vse dni življenja preživel v ozračju velikodušne ljubezni. Prisrčno si ljubil Marijo, ki je pričakovala rojstvo Božjega Sina in si z njo sodeloval pri najveličastnejšem dejanju ljubezni v zgodovini človeštva: pri prihodu Božjega Sina, da odreši vse ljudi.
Bog, ki je Ljubezen, je prebival v vajini hiši. Z vama je bil pri mizi, delil z vama prisrčnost domačega ognjišča, vajine radosti, vajine težave, skratka vse trenutke življenja.
Kakor je pozornost staršev usmerjena na otroke, ker jih imajo radi, tako je bila tudi tvoja plemenita ljubezen usmerjena k Božjemu Sinu, ki je postal tvoj otrok. Hkrati pa ste vi vsi ljubili druge ljudi.
V tej ljubezni si odkril svoj dejavni delež v skrivnosti odrešenja, izraz popolne ljubezni za vse ljudi na zemlji.
Ti, ki si v svojem življenju odkril ljubezen, nauči nas ljubiti. Pomagaj nam, da bi razumeli, da ljubezen prihaja od Boga. Ko nas hočeta nerazumevanje ali sovraštvo streti, nam pomagaj prav usmeriti naše življenje. Vemo, da se bo obličje zemlje spremenilo tisti dan, ko se bo naše srce res odprlo dejavni ljubezni. S svojim bližnjim se ne bomo več prepirali, temveč ga ljubili.
Pomagaj nam odkriti, kako krščansko življenje docela vsebuje ljubezen in da je izven ljubezni do Boga in bližnjega vse brez pomena. Sveti Jožef, hočemo ljubiti Boga bolj in bolj, kakor ti, in deliti z bližnjim isto zvesto in velikodušno ljubezen. Amen.

   

 

       

 

             
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR