SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
2. DAN, 11. marec

 

 
   

 

 
 

SVETI JOŽEF, VZOR UPANJA

Sveti Jožef, v svojem življenju si bil človek upanja. Vsi okrog tebe so upali, da bodo doživeli dan odrešenja. Ob tvoji strani, v tvoji družini, je živel Božji Mesija, združen s teboj kot sin z očetom. To je bilo znamenje Gospodove dobrote in zvestobe. In ta zvestoba s strani Vsemogočnega, da bo držal svojo besedo, ti je odprla brezmejne razsežnosti upanja.
Ker si z Marijo upal v odrešenje, ni moglo biti drugače, da si samega Boga vsak trenutek sprejemal v svoje življenje. V nepredvidljivih dogodkih, ki so se vrstili: spričo težkih okoliščin ob Jezusovem rojstvu, na begu v Egipt, med bivanjem v izgnanstvu – povsod je bil edini vir tvoje moči samo neomajno zaupanje v Gospodovo dobroto, moč in zvestobo.
To nedvomno razloži mirno vedrino, ki je vladala pri vas. Vedel si, da ima v vsem, kar bi vas moglo zadeti, Bog zadnjo besedo.
Sveti Jožef, ali nas lahko naučiš zaupanja? Ti veš, da nam življenje ne prizanaša. Naše najlepše obljube padajo druga za drugo in naše najprivlačnejše želje se rušijo vase. Marsikdo, ki je včeraj sanjal o polnem in srečnem življenju, se danes ubada z vsakdanjimi pritlehnostmi; marsikdo, kije včeraj zagotavljal, kako bo imel močno ljubezen, se danes srečuje s težavo, kako ljubiti; marsikdo, ki je včeraj sanjal, da bo uresničil nekaj dobrega, se spustil v boj za nekaj boljšega, se danes znajde pred svojo zamejenostjo.
Koliko malodušnosti! Zavestno ali ne – včasih prepustimo upanje pozabi in ponavljamo: »Zakaj neki?«
Sveti Jožef, nauči nas upati proti in nasproti vsemu. Zlo ne bo moglo nikoli uničiti tistega, ki ima svoj pogled obrnjen k Bogu. Onstran vsake slabosti je Stvarnikova zvestoba; nanj želimo postaviti vse svoje upanje. Naj ne bo za nas drugega načina življenja kot upanje! In to upanje naj nas preoblikuje in nam daje močno zagotovilo, smisel za boj in delovanje! Amen

   

 

       

 

             
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR