SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica
k BožjI služabniCI CVETANI PRIOL
9. dan: 18. februar / 10. avgust

 

 
   

 

 


 


Uvodna molitev

Troedini Bog, ki vse ljudi prisrčno ljubiš; nauči tudi nas, da Te bomo ljubili popolno in vselej, posebno v težavah. Pomagaj nam nositi svoj križ v duhu pokore in ljubezni. Naj nam bo Božja služabnica Cvetana Priol priprošnjica v vseh naših potrebah. Sveti Troedini Bog, prosimo Te, da Božja služabnica Cvetana Priol doseže čast oltarja in bomo v njej imeli novo vzornico in priprošnjico.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gospod Jezus, naj danes znova zaslišimo Tvoj glas. Uči nas, da Ti bomo sledili v duhu Božje služabnice Cvetane Priol. »Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.« (2 Kor 4,16-17) (kratka tišina)

Cvetanina misel
»Križani Jezus, sprejmi v dar vse naše trpljenje po Brezmadežnem Srcu Marijinem. Sprejmi v dar naše temne ure, ko za nas ni svetlobe, ne luči. Ko nam ugasne zadnji up za izboljšanje bolezni. Sprejmi naše življenje, kadar nam preostane samo še goli les križa. Sprejmi ga za svetost svoje Cerkve. Sprejmi naše bolezni, našo invalidnost, za srečo in blagoslov vseh naših bratov in sester, posebno pa za naše slovenske duhovnike.« (Lurd, julij 1970, 138)

Molimo s Cvetano
»Gospod Jezus, molimo Te. V bolečini vidimo luč, Tvojo nebeško svetlobo, Tvojo popolno ljubezen, Tvojo neizmerno dobroto, ki nam kakor Cvetani Priol daje upanje, upanje za večnost. Amen.«

Molitev za beatifikacijo
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar; hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Stolna župnija Maribor in Center za duhovne poklice

      Fotografija: 26. 6. 2021, Kurešček,
cerkev Kraljice Miru, kapela
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR