SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica
k BožjI služabniCI CVETANI PRIOL
6. dan: 15. februar / 7. avgust

 

 
   

 

 


 


Uvodna molitev

Troedini Bog, ki vse ljudi prisrčno ljubiš; nauči tudi nas, da Te bomo ljubili popolno in vselej, posebno v težavah. Pomagaj nam nositi svoj križ v duhu pokore in ljubezni. Naj nam bo Božja služabnica Cvetana Priol priprošnjica v vseh naših potrebah. Sveti Troedini Bog, prosimo Te, da Božja služabnica Cvetana Priol doseže čast oltarja in bomo v njej imeli novo vzornico in priprošnjico.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gospod Jezus, naj danes znova zaslišimo Tvoj glas. Uči nas, da Ti bomo sledili v duhu Božje služabnice Cvetane Priol. »Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje življenje. Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje, od zdaj in do večnosti.« (Ps 121,7-8) (kratka tišina)

Cvetanina misel
»Čakam Te. Deset let hrepenenja, ljubezni in spoznanja in darovanja. Ko bodo zemeljske luči okrog mene vedno bolj izgubljale svojo svetlobo, ko bo hrepenenje vedno večje, ko utihne ob meni ves hrup sveta in vse moje želje, tedaj bom pripravljena nate. Moja duša bo prostrano svetišče brez glasu, v brezmejni tišini, kjer bom prižgala svoje luči, postavila cvetje v lončene vrče. S čelom se dotaknem kamnitih tal v molitvi in čakam tebe, Brezmejni.« (Pričakovanje, 152)

Molimo s Cvetano
»Gospod Jezus, prosimo Te: če bodo našo dušo kdaj trpljenje, dvom, strah in žalost pritiskali k tlom, potem nas Ti zopet dvigni v svojem usmiljenju. Prižgi v nas svetlo luč vere in ogenj ljubezni. S Cvetano Priol Te bomo tako lahko močni v Duhu pričakali z molitvijo v srcu. Amen.«

Molitev za beatifikacijo
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar; hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Stolna župnija Maribor in Center za duhovne poklice

      Fotografija: 26. 6. 2021, Kurešček,
cerkev Kraljice Miru, kapela
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR