SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica
k BožjI služabniCI CVETANI PRIOL
4. dan: 13. februar / 5. avgust

 

 
   

 

 


 


Uvodna molitev

Troedini Bog, ki vse ljudi prisrčno ljubiš; nauči tudi nas, da Te bomo ljubili popolno in vselej, posebno v težavah. Pomagaj nam nositi svoj križ v duhu pokore in ljubezni. Naj nam bo Božja služabnica Cvetana Priol priprošnjica v vseh naših potrebah. Sveti Troedini Bog, prosimo Te, da Božja služabnica Cvetana Priol doseže čast oltarja in bomo v njej imeli novo vzornico in priprošnjico.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gospod Jezus, naj danes znova zaslišimo Tvoj glas. Uči nas, da Ti bomo sledili v duhu Božje služabnice Cvetane Priol. »Blizu je Gospod tistim, ki so skrušenega srca, in tiste, ki so potrtega duha, rešuje.« (Ps 34,19) (kratka tišina)

Cvetanina misel
»Pridite k meni, da vas bom poživil, kličeš nam, Križani, v svoji dobroti. Mi pa brez tebe grenkobo življenja hočemo piti v brezupni samoti. Ti si naš Bog – Lepota brezmejna, z večno ljubeznijo zame skrbiš, ti si naš Bog, ki zvest preko greha, za vdano službo nam raj podeliš.« (Iz pesmi, 164–165)

Molimo s Cvetano
»Gospod Jezus, prosimo Te, naj bomo vredni Tvoje ljubezni, naj bomo vredni, da nas pritegneš na svoj križ. Z Božjo služabnico Cvetano Priol prosimo, da svojo ubogo ljubezen združimo s Tvojo božansko ljubeznijo. Mati ljubezni, daj, da bodo naša srca zažarela v čisti ljubezni do Tvojega Božjega Sina. Amen.«

Molitev za beatifikacijo
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar; hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Stolna župnija Maribor in Center za duhovne poklice

      Fotografija: 26. 6. 2021, Kurešček,
cerkev Kraljice Miru, kapela
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR