SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica
k BožjI služabniCI CVETANI PRIOL
8. dan: 17. februar / 9. avgust

 

 
   

 

 


 


Uvodna molitev

Troedini Bog, ki vse ljudi prisrčno ljubiš; nauči tudi nas, da Te bomo ljubili popolno in vselej, posebno v težavah. Pomagaj nam nositi svoj križ v duhu pokore in ljubezni. Naj nam bo Božja služabnica Cvetana Priol priprošnjica v vseh naših potrebah. Sveti Troedini Bog, prosimo Te, da Božja služabnica Cvetana Priol doseže čast oltarja in bomo v njej imeli novo vzornico in priprošnjico.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gospod Jezus, naj danes znova zaslišimo Tvoj glas. Uči nas, da Ti bomo sledili v duhu Božje služabnice Cvetane Priol. »Kdo nas bo ločil od ljubezni, s katero nas ljubi Kristus? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? ... Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.« (Rim 8,35-37) (kratka tišina)

Cvetanina misel
»Kaj te je nagnilo, tebe, ki je vse vesoljstvo podložno tvojemu čudovitemu redu in tvoji volji in jo spolnjuje vse čase, kaj te je nagnilo, da si se ozrl na slabotne zemeljske ljudi? Tebe, ki te molijo legije angelov, tebe, ki si? Gospod, in vendar si hotel zase uboga človeška srca! Kdo bi te razumel, ti skrivnostni, in kdo bi premeril globine in pregrade tvoje vseobsegajoče ljubezni?« (Tvoja last, 155)

Molimo s Cvetano
»Gospod Jezus, zaradi Tvoje usmiljene ljubezni si hotel naša uboga človeška srca; dal si se na razpolago, da se Te moremo okleniti, da se Ti moremo zaupati, da Te kličemo, da smo vselej v Tebi in Ti v nas. Odjemlješ naše grehe, odjemlješ grehe sveta, popravljaš naše napake, s svojo Sveto Krvjo umiješ naše duše. Cvetana Priol je s svojo pobožno, ponižno in globoko vero vračala neizmerno ljubezen. Sprejmi tudi našo. Amen.«

Molitev za beatifikacijo
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar; hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Stolna župnija Maribor in Center za duhovne poklice

      Fotografija: 26. 6. 2021, Kurešček,
cerkev Kraljice Miru, kapela
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR