SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica
k BožjI služabniCI CVETANI PRIOL
3. dan: 12. februar / 4. avgust

 

 
   

 

 


 


Uvodna molitev

Troedini Bog, ki vse ljudi prisrčno ljubiš; nauči tudi nas, da Te bomo ljubili popolno in vselej, posebno v težavah. Pomagaj nam nositi svoj križ v duhu pokore in ljubezni. Naj nam bo Božja služabnica Cvetana Priol priprošnjica v vseh naših potrebah. Sveti Troedini Bog, prosimo Te, da Božja služabnica Cvetana Priol doseže čast oltarja in bomo v njej imeli novo vzornico in priprošnjico.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gospod Jezus, naj danes znova zaslišimo Tvoj glas. Uči nas, da Ti bomo sledili v duhu Božje služabnice Cvetane Priol. »Kadar te kličem, mi odgovori, Bog moje pravičnosti! V stiski si mi razširil prostor, izkaži mi milost, usliši mojo molitev.« (Ps 4,2) (kratka tišina)

Cvetanina misel
»Naše življenje je čudovit mozaik, sestavljen iz tisočerih drobnih dogodkov in doživljajev in trpljenja, od prvih otroških let, pa do smrti. Iz najbolj čudnih, nesmiselnih in nasprotujočih si podob nastane enotna slika Kristusovega trpečega obličja. Bog je resnično čudoviti Bog.« (Misli o trpljenju, 139)

Molimo s Cvetano
»Gospod Jezus, prosimo Te, da v našem življenju ne bi vedno hrepeneli po sreči in veselju in se nikoli ne bi upirali križu, ki smo si ga sami zaslužili in ki so nam ga drugi naložili. Gospod, nismo sposobni, da bi kot Tvoja služabnica Cvetana Priol prosili za trpljenje, ampak Te z njo prosimo: hočemo Te ljubiti, samo Tebe hočemo ljubiti. Amen.«

Molitev za beatifikacijo
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar; hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Stolna župnija Maribor in Center za duhovne poklice

      Fotografija: 26. 6. 2021, Kurešček,
cerkev Kraljice Miru, kapela
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR