SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica
k BožjI služabniCI CVETANI PRIOL
2. dan: 11. februar / 3. avgust

 

 
   

 

 


 


Uvodna molitev

Troedini Bog, ki vse ljudi prisrčno ljubiš; nauči tudi nas, da Te bomo ljubili popolno in vselej, posebno v težavah. Pomagaj nam nositi svoj križ v duhu pokore in ljubezni. Naj nam bo Božja služabnica Cvetana Priol priprošnjica v vseh naših potrebah. Sveti Troedini Bog, prosimo Te, da Božja služabnica Cvetana Priol doseže čast oltarja in bomo v njej imeli novo vzornico in priprošnjico.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gospod Jezus, naj danes znova zaslišimo Tvoj glas. Uči nas, da Ti bomo sledili v duhu Božje služabnice Cvetane Priol. »Če sem mislil: ›Moja noga omahuje, me je tvoja dobrota, Gospod, podpirala. Ko se v meni množijo vznemirljive misli, mi tvoje tolažbe razveseljujejo dušo.‹« (Ps 94,18-19) (kratka tišina)

Cvetanina misel
»Moj Bog, ki živiš na skrivnosten način v meni, vodi me skozi vso mojo negotovost in temo! Ti razsvetljuj mojo nevednost, pomnoži moje spoznanje, da ti bom služila vedno v večji resničnosti pred samo seboj in pred teboj!« (Iz duhovnega dnevnika, 5.5.1965, 97)

Molimo s Cvetano
»Gospod Jezus, prosimo Te, da bi bilo vse, kar nas doleti v življenju, dobro ali slabo, po Tvoji ljubezni v naše zveličanje. Z Božjo služabnico Cvetano Priol prosimo: spreobrni vsako srce, da Te bo sposobno ljubiti in z vero, upanjem in ljubeznijo premagovati vsakršno stisko ali težavo. Amen.«

Molitev za beatifikacijo
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar; hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto služila Tvojemu klicu. Podeli ji čast oltarja, da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Stolna župnija Maribor in Center za duhovne poklice

      Fotografija: 26. 6. 2021, Kurešček,
cerkev Kraljice Miru, kapela
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR