SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETI ANGELI MERICI
9. dan: 26. januar

 

 
   

 

 


SVETA MAŠA - SONCE MOJEGA ŽIVLJENJA

Sv. Angela se je globoko zavedala milosti, ki pritekajo v človeška srca po daru svete maše. Takole pričuje: »V sveti maši so vse zasluge trpljenja našega Gospoda. In s čim večjo pozornostjo, vero in skrušenostjo se je udeležimo, tem bolj smo deležne teh blagoslovljenih zaslug in toliko več tolažbe prejmemo«. (Pravilo, pogl. 6, 3-4)

 


Le kdor se svete maše udeleži večkrat in je tam navzoč z vsem svojim bitjem lahko izkusi, kakšna milost je evharistija in Jezus, ki se nam tam podarja in nam daje tolažbo in moč. Pri maši pa ne prosimo le zase, prosimo za vse ljudi: za uboge in bolne, za naše sovražnike in naše drage, za naše voditelje in Cerkev… Zaupna molitev ima silno moč! Tako nas evharistija dela Jezusove prijatelje, ki živijo za druge in gradijo občestvo vseh božjih otrok. Kot je rekel Albert Einstein: »Samo življenje, ki ga živimo za druge, je vredno življenja samega«.

Prosim za milost vere in apostolsko gorečnost.

Sv. Angela, goreča častilka Najsvetejšega Zakramenta, prosi za nas!
Sv. Frančišek, goreč sledilec Kristusa, prosi za nas!

ANGELINA MOLITEV
Moj Gospod, razsvetli temine mojega srca in mi daj milost, da rajši umrem, kot da bi kdaj razžalil tvoje Božje veličastvo. Okrepi moja čustva in moje čute, da ne zaidejo ne na desno ne na levo in me ne odvrnejo od tvojega presvetlega obličja, ob katerem se potolaži vsako srce. (Pravilo 5, 16-19)

   

 

       

 

 

VIR: ursulinke.rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR