SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETI ANGELI MERICI
5. dan: 22. januar

 

 
   

 

 


LJUBEZEN DO BLIŽNJIH

Ljubite vse ljudi enako, ker so vsi ljudje Božje stvaritve in ne veste, kaj hoče Bog iz njih narediti…In kdo more presojati srca in misli v globini ustvarjenega bitja? Objemite jih torej s svojo ljubeznijo in prenašajte jih... (Prim. Osmi Nasvet, 1-2.4-5)

 


»Če nočemo pasti v Božjo sodbo, ne smemo postati sodniki svojih bratov. Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo na površju, medtem, ko Oče vidi v globino… Govoriti slabo o človeku, ko ga ni zraven, je isto, kot da bi ga postavili v slabo luč, umazali njegov ugled in ga pustili v zobeh opravljanja«. (Papež Frančišek)

Prosim za milost, da bi zmogli gledati vse ljudi z Jezusovimi očmi
in da bi o drugih (ki jih ni zraven) nikoli ne govorili slabo.

Sv. Angela, prežarjena z dvojno in edino ljubeznijo, prosi za nas!
Sv. Frančišek, vzor ljubezni do bližnjega, prosi za nas!

ANGELINA MOLITEV
Moj Gospod, razsvetli temine mojega srca in mi daj milost, da rajši umrem, kot da bi kdaj razžalil tvoje Božje veličastvo. Okrepi moja čustva in moje čute, da ne zaidejo ne na desno ne na levo in me ne odvrnejo od tvojega presvetlega obličja, ob katerem se potolaži vsako srce. (Pravilo 5, 16-19)

   

 

       

 

 

VIR: ursulinke.rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR