SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
9. dan, 19. oktober

 

 
   

 

 

9. DAN
Povezanost z Marijo


Skušajte si pridobiti s pomočjo božje milosti veliko pobožnost do Marije, da boste vse delali po njej, z njo, v njej in zanjo. Saj vas bo na ta način Marija pritegnila v neizrekljivo Jezusovo bližino … Vse delati po Mariji pomeni najprej to, da Marijo sprejemamo za svojo srédnico pri vseh naših odnosih do Kristusa in po njem do Boga … Delati vse po Mariji pomeni predvsem to, da smo v vseh rečeh poslušni Mariji in se damo voditi vedno njenemu duhu in pobudam, ki izhajajo bodisi iz njenega zgleda bodisi iz milosti, ki nam jo ona posreduje s svojo priprošnjo … Svojo življenjsko pot naj bi vedno hodili v družbi z Marijo, kakor da bi bila vedno poleg nas, v naši bližini … Na Marijo naj bi kot na bližnji cilj naravnavali vse, da bi bilo tem učinkoviteje usmerjeno na poslednji cilj, ki je Kristus. Od časa do časa je potrebno, in to v skladu z raznimi okoliščinami vsakogar, premisliti in obnoviti posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Sv. Ludvik Montfortski predlaga kratek obrazec, s katerim naj kristjan, ki je izvršil popolno posvetitev samega sebe Mariji, od časa do časa ponovi to svojo 'zavezno pogodbo z Marijo' z besedami: »Po Marijinih rokah se vsega darujem Jezusu Kristusu, da bom potrpežljivo nosil za njim svoj križ vse dni življenja.«

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR