SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
5. dan, 15. oktober

 

 
   

 

 

5. DAN
V stiskah vztrajajmo


Glede življenja je silno važno, da nikdar ne pozabimo na Zveličarjevo besedo: »Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, jaz sem svet premagal!« Ali res mislimo, da je naša domovina na zemlji? Ni in nikdar ne bo. In čim več moramo tukaj trpeti, tem večja bo naša slava nekoč. Gospod nas ne bo nikdar tako preizkušal, da bi morali omagati, ako imamo le dobro voljo. Nikar ne premišljujte, ali bomo prenesli, če nas zadene to in to. Rajši služimo Bogu prav ta trenutek, ki ga imamo na razpolago: »Dosti je dnevu njegova lastna skrb.« – Priporočam Vam, da cenite duhovno branje, če že ne morete opravljati premišljevanja. Ako nimate kaj več časa, vzemite v roke Sveto pismo Nove zaveze ali Hojo za Kristusom, preberite odstavek in ga potem premišljajte med delom, kolikor je pač mogoče. Videli boste, da bo uspeh velik, posebno če napravite večkrat vsaj duhovni obisk Najsvetejšega. Milost nam je potrebna posebno tedaj, ko nas boj s satanom že utruja in ko na zunaj še ni videti nikakega izhoda. Ne pozabimo, da Bog vselej poseže vmes, kadar je sila skrajna. – Molimo tudi za druge. Ako imamo težave v časnih ozirih, je to malenkost nasproti tistim, ki se nanašajo na zveličanje. Koliko duš je v nevarnosti, da nikdar ne bodo gledale Boga, čeprav je Zveličar tudi zanje prelil svojo srčno kri in ki so morda nekoč prejemale prav posebno velike milosti. – Ne klonimo, vzdržimo na poti. Vrh je visoko, ozračje tako čisto, razgled tako sijajen, večno sonce Lepote, Dobrote in Resnice! Pot je težka, ker je pač navzgor, a zmogli bomo, ker nam pomaga naš brat – Kristus Kralj!

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR