SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
7. dan, 17. oktober

 

 
   

 

 

7. DAN
Vztrajati v težavah


Bodi dober tudi do tistih, ki morda niso dobri, vendar pa zelo previden. Skušaj biti normalen, preprost, brez kakih posebnosti, razen da hočeš biti popolnoma zvest Bogu, naj bi tudi vsi drugi delali drugače. Za nobeno ceno se ne vdaj nikdar niti enemu padcu, ki bi bil prostovoljen! Samo enkrat more pomeniti tisočkrat in izgubo življenjske sreče na zemlji in v večnosti! Pogum! Vedi, da je premnogo drugih v istih mukah, pa so ostali zmagovalci, čeprav za ceno bojev. Vredno je vse to. Pa naj bi mi bili tudi v manjšini. Po manjšini je Bog prinašal odrešenje svetu, po manjšini, ki si jo je Bog izvolil, je zveličanih premnogo ljudi, ki bi drugače propadli. Če človek z vso zvestobo vsak trenutek stori to, kar spozna, da je Bogu bolj všeč (rajši še več storiti, kakor je ravno ukazano), in potem tudi neprestano moli (vsaj duša more biti v jedru vedno usmerjena k Bogu), potem ga Bog ne bo pustil pasti.

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR