SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
2. dan, 12. oktober

 

 
   

 

 

2. DAN
Pogum v preizkušnjah


Vsi skupaj potrebujemo zelo veliko poguma in neusahljivih virov upanja, ki jih najdemo pri našem Gospodu, posebno v Najsvetejšem zakramentu. Danes moramo biti tako srčni, da nas niti skrajna osamljenost niti za piko ne spravi s tira. »Če vsi, jaz ne!« Seveda ne iz trmoglavosti, marveč iz zvestobe Gospodu, ki ne vara in ki je tudi sam ostal na Oljski gori in na križu. In pri sv. Pavlu, Rim 11,4, beremo: »Prihranil sem si sedem tisoč mož, ki niso kolen pripognili pred Baalom.« Newman je dejal, da je včasih še danes na svetu tako, da je v celotni Cerkvi komaj še kakih 7.000 takih mož. Vendar jih je danes povsod brez dvoma neprimerno več. In z majhnim številom Bog lahko reši svet, seveda ne iz človeških, marveč iz Kristusovih, božjih moči. – Strašno sem hvaležen Gospodu, da nas je spiritual v duhovnih vajah pred mašniškim posvečenjem tako realistično pripravljal na preskušnje: »Imejte pogum, da boste hoteli biti samo gnoj za prihodnjo žetev, tudi če vi sami ne boste videli prav nobenih uspehov. Biti gnoj za Kristusovo žetev – kakšna čast! In zavedajte se, da je Jezus pri svoji novi maši slišal pozdrave: Križaj ga, proč z njim…!«

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR