SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
6. dan, 16. oktober

 

 
   

 

 

6. DAN
Vztrajati skupaj z »zapuščenim Jezusom«


Kaj rado se dogaja, da kdo misli: če bom šel kam drugam, bodo te in te težave izginile – v resnici pa se to ne zgodi, ker moramo pač vsi nositi zlasti sebe vsepovsod, kamor gremo, kot križ, ki ga je mogoče pravilno in zveličavno nositi samo v moči Križanega, ki je vstal in nam je po svojem duhu vedno bliže, celo bliže, kakor smo mi sami sebi. Povsod pridejo trenutki, ko mora človek tako rekoč stisniti zobe (če se skušam izraziti bolj posvetno), če naj pravilno vzdrži. Zdi se mi, da moramo biti danes posebno velikodušni v vztrajanju pri občutju »zapuščenosti«, da bi zadoščevali za strašno žalitev nezvestobe … Moramo se pridruževati Gospodu na Oljski gori in na križu ter Mariji pod križem, v takih trenutkih še posebno zares.

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR