SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
3. dan, 13. oktober

 

 
   

 

 

3. DAN
Pred Najsvetejšim v duhu žive vere


Ko pridemo pred oltar, kjer se hrani Najsvetejše, naj nas vselej prevzame duh žive vere, zavest, da tu stojimo ali klečimo pred njim, ki je Kralj vseh kraljev in Gospod vseh gospodov. Naj ne bomo s svojim mislimi daleč proč od Zveličarja. Naj o nas ne velja, kar je nekoč veljalo o Judih: »To ljudstvo me časti z ustnicami, njih srce pa je daleč od mene.« Ko vstopamo pred Najsvetejše, ko prestopimo cerkveni prag, naj tudi mi govorimo, kakor so imeli navado svetniki: »Ve, moje posvetne misli, ostanite zunaj, zdaj se hočem pogovarjati s svojim Bogom, skritim pod podobo kruha in vina. Zdaj hočem s svojim Učenikom govoriti o bolj važnih rečeh. – Za svetne misli in skrbi bo čas pozneje.« In ako nam med molitvijo misli spet uidejo, se ponovno zberimo, zopet mirno usmerimo svoje misli na božje stvari.
Če je mogoče, opravimo kakšen obisk Najsvetejšega tudi na delavnik, pojdimo mimo vseh ozirov. Malo skrajšajmo ali opustimo nepotrebne obiske pri ljudeh, pa bomo našli čas za obisk pri Zveličarju. In če ob delavnikih ni mogoče, naj bo naša navzočnost pred tabernakljem v nedeljo tem bolj pobožna.

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR