SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k Božjemu služabniku ANTONU STRLETU
8. dan, 18. oktober

 

 
   

 

 

8. DAN
Smisel trpljenja


Pogum! Naš cilj je silno visoko in čudovito je lep, zato se ne čudi, da je pot strma in utrudljiva. Tisti, ki mislijo, da ni nebes, ali se prepričujejo, da jih ni, in skušajo druge prepričati in govorijo kdaj o nebesih na zemlji (čeprav tega pravzaprav ne verjamejo), morajo tudi trpeti – včasih še bolj kakor mi … V bistvu smo kljub trpljenju mi, ki gremo za čudovitim ciljem onstranske večne sreče, že tu na zemlji neprimerno bolj srečni kakor drugi. Ali ni vredno nekaj pretrpeti, da svoj cilj dosežemo? Ali ni vredno vztrajati tudi v trenutni temi? Saj vemo, da je za oblaki sonce, da za nočjo pride dan, jasen in lep, čudovit, za velikim petkom zarja vesoljnega vstajenja! Ali ne bi bilo od nas, ki hočemo biti učenci Trpina Kristusa, grdo, če bi hoteli svojega velikega Brata pustiti samega, naj trpi, mi pa naj bi se le »sladkali« z mehkimi čustvi sreče tu na zemlji? Pojdimo pogumno kdaj tudi nekaj časa skozi temo, skozi suhoto in puščobo!
Vera je »luč, ki sveti na temnem kraju«, pravi sv. Peter. In pristavlja, naj se tem bolj veselimo, čim več moramo trpeti, naj zaupamo v jutro neizmerne jasnosti in svetlobe. Da, vera! Danes skoraj vsakdo doživlja tudi preskušnje prav glede verovanja, skozi dvome gredo premnogi, in neredki dožive brodolom – in potem nimajo več jutranje zarje, noč počasi prihaja, noč smrti, pa bi že to bilo žalostno, že to tako nesmiselno, da srce zakriči: »Če sonca ni, od kod to hrepenenje, ki v srcu burno mi kipi in vre? O, Sonce je, je, ker ga slutimo, ker ga v globini duše čutimo!«

 

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta si poklical,
da Ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in ljubezni.

Z globokim molitvenim življenjem
in obhajanjem evharistije je spolnjeval
svoje vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila »Povsod Boga«
se je popolnoma izročil
Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

(Na njegovo priprošnjo Te prosim za …).

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR