SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica BOŽJEGA USMILJENJA
8. dan (petek v velikonočni osmini)

 

 
   

 

 
 

Jezus: »Danes mi privedi duše, ki so v ječi vic, in jih potopi v globine mojega usmiljenja; naj potoki moje krvi pogasijo njihov ogenj. Vse te duše neizmerno ljubim, saj zadoščujejo moji pravičnosti; ti jim moreš prinesti olajšanje. Zajemi iz zaklada moje Cerkve vse odpustke in jih daruj zanje. Ko bi poznala njihovo trpljenje, bi zanje neprestano darovala duhovno miloščino in poravnavala dolgove moji pravičnosti.«


Kot odgovor temu Jezusovem vabilu molimo naprej: Oče naš., Zdrava, Marija., Slava Očetu., potem Rožni venec Božjega usmiljenja. Na koncu pa naj bi zmolili še Vzklike Božjemu usmiljenju.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.


Rožni venec božjega usmiljenja

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

1. desetka
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

2. desetka
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

3. desetka
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

4. desetka
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

5. desetka
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.

   

 

       
   

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU
To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sr. Faustini veliko moč teh vzklikov.
+ Božja ljubezen je cvet – usmiljenje pa je sad.

Naj oseba, ki dvomi, bere ta izhodišča o usmiljenju in naj začne zaupati.

Božje usmiljenje, ki izviraš iz Očetovega naročja – vate zaupam.
Božje usmiljenje, največja božja lastnost – vate zaupam.
Božje usmiljenje, nepojmljiva skrivnost – vate zaupam.
Božje usmiljenje, vrelec, ki izviraš iz skrivnosti presvete Trojice – vate zaupam.
Božje usmiljenje, nedoumljivo vsakršnemu, tako angelskemu kakor človeškemu razumu – vate zaupam.
Božje usmiljenje, iz katerega izvira vsakršno življenje in sreča – vate zaupam.
Božje usmiljenje, višje od nebes – vate zaupam.
Božje usmiljenje, vir čudežev in skrivnosti – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki objemaš vse vesolje – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki si prišlo na svet v osebi učlovečene Besede – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki si priteklo iz odprte rane Jezusovega Srca – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki si za nas vsebovano v Jezusovem Srcu, posebej za grešnike – vate zaupam.
Božje usmiljenje, nedoumljivo v ustanovitvi svete evharistije – vate zaupam.
Božje usmiljenje, v ustanovitvi svete Cerkve – vate zaupam.
Božje usmiljenje, v zakramentu svetega krsta – vate zaupam.
Božje usmiljenje, v našem opravičenju po Jezusu Kristusu – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš skozi vse naše življenje – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nas posebej objemaš v smrtni uri – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nam podarjaš večno življenje – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš v vsakem trenutku našega življenja – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nas varuješ pred peklenskim ognjem – vate zaupam.
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju najtrdovratnejših grešnikov – vate zaupam.
Božje usmiljenje, začudenje za angele, nepojmljivo za svetnike – vate zaupam.
Božje usmiljenje, nedoumljivo v vseh božjih skrivnostih – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nas dvigaš iz vsake naše revščine – vate zaupam.
Božje usmiljenje, vir naše sreče in veselja – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki nas kličeš iz niča v bivanje – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki zaobjemaš vsa dela svojih rok – vate zaupam.
Božje usmiljenje, krona vsega kar je in kar bo – vate zaupam.
Božje usmiljenje, v katero smo vsi potopljeni – vate zaupam.
Božje usmiljenje, osrečujoča tolažba za potrta srca – vate zaupam.
Božje usmiljenje, edino upanje obupanih duš – vate zaupam.
Božje usmiljenje, počitek src, spokojnost sredi nemira – vate zaupam.
Božje usmiljenje, radost in zanos svetih duš – vate zaupam.
Božje usmiljenje, ki prebujaš upanje proti upanju – vate zaupam.

Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote. Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.

Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje,
da v težkih trenutkih ne bomo obupavali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročili tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.

   
         

 

 

VIR: katoliska-cerkev.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR