SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
BINKOŠTNA Devetdnevnica (k Svetemu DUHU)
prične se v petek po Jezusovem vnebohodu in traja do binkošti

 

 
   

 

 


O pridi, Stvarnik Sveti Duh, obišči nas, ki Tvoji smo,
napolni s svojo milostjo, srce po Tebi ustvarjeno.

Ime je Tvoje Tolažnik, in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika, in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas, in zla nas varuj vsakega.

Po Tebi naj spoznavamo, Očeta in Sina Božjega
in v Tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen.S skupno pesmijo prosimo in zaupno vsi molimo:
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Z umnostjo razum obsevaj in za dobro nas ogrevaj.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj nam dar nebeški sveta, v stiski nam pomoč obeta.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj moči kreposti prave, da premagamo skušnjave.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Uči nas Boga spoznati, njega voljo spolnjevati.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj pobožno nam živeti, po svetosti hrepeneti.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

Daj nam v strahu ti služiti in otroško te ljubiti.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!

 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje Božje osebe – Svetega Duha. Prične se v petek po Jezusovem vnebohodu in traja do binkošti. Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik. Vztrajali so v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus m obljubil: Svetega Duha Tolažnika. Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je to molitev za to, kar je v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha.
To je povabilo k molitvi »da bi se ponovno vrnili v gornjo izbo« in dan po Jezusovem vnebohodu
začeli vsak dan klicati Svetega Duha ter ga prositi za potrebe trenutnega dne in vse prihodnosti.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo – in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo.
Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.


MOLITVE V PRIPRAVI BIRMANCEV NA KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

ZA STARŠE
Jezus, prosim te za svojo mamo. Ti si hotel, da mi je dala življenje. Brez nje me ne bi bilo. Hočem ji biti za to hvaležen. Dolge mesece in leta je bedela nad menoj in tudi sedaj neprestano dela zame. Bila je prva, ki mi je govorila o tebi in me naučila moliti. Prosim te, Jezus, blagoslovi jo in povrni ji stokratno vse dobro, kar mi je storila. Obljubljam ti, da ji bom rad pomagal, jo spoštoval in ljubil.
Kakor mami dolgujem svoje življenje tudi očetu. Pozabljam na skrbi, ki jih ima zaradi mene. Pomagaj mi, da bom spoznal, kaj dolgujem očetu. Daj, da bom pozoren, iskren in hvaležen. Jezus, daj, da se bosta oče in mama med seboj dobro razumela. Daj, da bomo srečna družina, v kateri boš ti s svojo Materjo stalni gost in naš prijatelj. Amen.

BOG SVETI DUH, tvoja moč naj bo vedno z menoj, da bom hodil po poti luči. Svoje srce ti odpiram, da bo v njem prostor za tvoje darove. Naj me tako prevzamejo, da bo vsak, ki me bo srečal, v meni videl Božjo podobo. Amen.

PRIDI, SVETI DUH, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

PROŠNJA ZA DAROVE SVETEGA DUHA
Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da bom prav cenil zemeljske dobrine in hrepenel po dobroti večnega življenja.
Pridi, Sveti Duh, daj mi umnost, da bom globoko spoznaval pomen verskih resnic.
Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom sveta, da se bom v dvomih in težavah odločal za to, kar je Božja volja.
Pridi, Sveti Duh, daj mi moč, da premagam vse ovire na svoji življenjski poti.
Pridi, Sveti Duh, uči me, da dosežem trdno versko prepričanje. Daj, da spoznam, kaj naj storim in kaj moram opustiti.
Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, da bom molil s čistim in otroško preprostim srcem.
Pridi, Sveti Duh, vlij mi v srce božji strah, da se bom iz ljubezni do Boga ogibal vsakega greha in vsake grešne priložnosti.
Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce z ognjem Božje ljubezni. Amen.

ZA BOTRA: Dobri Bog, pri birmi bo stal poleg mene moj boter in bo položil svojo roko na mojo ramo. Dal mi bo občutek varnosti in trdnosti. Prosim te za svojega botra, da bo človek vere in dobrote. Pomaga naj mi odkrivati lepote krščanskega življenja. Povrni mu vse, kar stori dobrega zame. Končno pa naju oba pripelji v nebeško veselje. Amen.

MOLITEV BOTRA
Nebeški Oče. Zaupal si mi enega svojih otrok. Moja roka bo počivala na njegovi rami kot znamenje obljube, da lahko vedno računa name. Prosim te, daj mi moč, da ne bom nikoli prelomil, kar sem obljubil. Prosim te tudi, ozri se na mojega birmanca: tvoja roka naj mu bo opora, beseda tvojega Sina vodilo življenja, moč Svetega Duha pa vir delovanja. Amen.

MOLITEV STARŠEV: Gospod, zaupal si nam otroke. Pomagaj nam, da ne bomo hoteli postati otrokom kaj več kot kažipot k tebi. Pomagaj, da se naši otroci v tem nevarnem svetu, v katerega jih moramo poslati, ne bodo izgubili v slepih ulicah, temveč bodo hodili po ravni cesti resnice in svobode. Pomagaj, da bi bomo starši in otroci ostali zvesti. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: katoliska-cerkev.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR