SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
9. dan, 18. marec

 

 
   

 

 


SVETI JOŽEF
je umrl v navzočnosti Jezusa in Marije

UVODNA MOLITEV
O, slavni in mogočni sveti Jožef! Z velikim zaupanjem prihajam k tebi in te prosim, da me sprejmeš v svoje varstvo. Bog te je izbral za glavo Svete Družine, da si varoval Jezusa in Marijo in v vsem poskrbel zanju. Bog ti je povsem zaupal in ti si svojo nalogo izpolnil predano, zvesto, ponižno in tiho. Pomagaj tudi meni v vsem izpolniti Božjo voljo. Prisluhni prošnji (povej prošnjo), ki ti jo v tej devetdnevnici izročam. Izprosi mi pri Jezusu, kar je dobro zame in za tiste, za katere te prosim.
Sv. Jožef, zavaruj nas pred vsem, kar nas ločuje od Boga, in nam izprosi gorečo ljubezen do Jezusa in Marije. Izprosi nam luči vere in poguma v težavah zemeljskega življenja, da bomo tudi mi nekega dne prispeli v srečno večnost, kjer živi in kraljuje Jezus Kristus, Odrešenik sveta, v edinosti z Očetom in Svetim Duhom, Bog na vse veke vekov. Amen.

Sveti Jožef je vedel, da ima Jezus svojega Očeta v nebesih in da je on zemeljski zastopnik Jezusovega nebeškega Očeta. Pa vendar je Jezus imel z njim tak odnos kot s pravim očetom. Ljubil ga je in spoštoval, kakor sin ljubi in spoštuje svojega očeta. Poslušal ga je in mu je bil pokoren. Jožef je gotovo premišljeval o Jezusovem nebeškem Očetu. Vedel je, da ima Jezus poslanstvo, da "bo svoje ljudstvo odrešil grehov" (Mt 1,21). Besede dvanajstletnega Jezusa, ko se je razglasil za Očetovega Sina, Božjega Dediča, so bile trajno prisotne v njegovem srcu. Vedel je, da bo prišel čas, ko bo Jezus razodel nebeškega Očeta in sebe kot Očetovega Sina in takrat se bo njegovo poslanstvo zemeljskega očeta končalo. Ponižno se je bil pripravljen umakniti, tiho oditi, da bo Jezus lahko nemoteno oznanjal pravega Očeta.
Ni zanesljivih zapisov o tem, kdaj in kako je sveti Jožef zapustil ta svet in se vrnil v Očetovo hišo. A tako kot je živel v navzočnosti Jezusa in Marije, je verjetno, da je tudi umrl v njuni navzočnosti. To je bila blažena smrt pred obličjem samega Odrešenika in Njegove brezmadežne Matere. Ko je gledal Boga v oči in okušal Njegovo ljubezen, je sveti Jožef lahko umrl mirno, predano in v zaupanju.
Poslanstvo svetega Jožefa se ni končalo z njegovo smrtjo. Še naprej ostaja z Jezusom in je varuh Njegovega mističnega Telesa, Cerkve vseh, ki se z zaupanjem obračajo nanj. In kakor je pomagal Jezusu v vseh potrebah in zahtevah zemeljskega življenja, tako tudi sedaj očetovsko pomaga v vsem!

MOLITEV

Sveti Jožef, zavetnik umirajočih! Oh, kako blažen si umiral v navzočnosti Jezusa in Marije! Prosi zame, da bom tudi jaz ob svoji smrtni uri prejel tolažbo Jezusove in Marijine bližine ter srečno prešel s tega sveta v Kraljestvo ljubezni Očeta, Sina in Svetega Duha, Boga, ki živi in kraljuje na vekov veke. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

 


LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveti Jožef, – prosi za nas
Slavni sin Davidov, – prosi za nas
Luč očakov, – prosi za nas
Ženin Božje Porodnice, – prosi za nas
Odrešenikov varuh, – prosi za nas
Čisti varuh Device, – prosi za nas
Rednik Sina Božjega, – prosi za nas
Skrbni branitelj Kristusov, – prosi za nas
Služabnik Kristusov, – prosi za nas
Služabnik odrešenja, – prosi za nas
Glavar svete Družine, – prosi za nas
Jožef najpravičnejši, – prosi za nas
Jožef najčistejši, – prosi za nas
Jožef najmodrejši, – prosi za nas
Jožef najsrčnejši, – prosi za nas
Jožef najpokornejši, – prosi za nas
Jožef najzvestejši, – prosi za nas
Ogledalo potrpežljivosti, – prosi za nas
Ljubitelj uboštva, – prosi za nas
Zgled delavcev, – prosi za nas
Kras domačega življenja, – prosi za nas
Varuh devic, – prosi za nas
Steber družin, – prosi za nas
Opora v težavah, – prosi za nas
Tolažnik nesrečnih, – prosi za nas
Upanje bolnikov, – prosi za nas
Zavetnik izgnancev, – prosi za nas
Zavetnik potrtih, – prosi za nas
Zavetnik ubogih, – prosi za nas
Zavetnik umirajočih, – prosi za nas
Strah hudobnih duhov, – prosi za nas
Zaščitnik svete Cerkve, – prosi za nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Postavil si ga za gospodarja svoji hiši.
In za vladarja vsej svoji posesti.

Molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

ZAKLJUČNA MOLITEV
Vsemogočni dobri Bog! Zahvaljujem se ti za vse milosti, ki si mi jih podelil v tej devetdnevnici po priprošnji svetega Jožefa! Naj v meni raste žar vere, zvestobe in predanosti, ki je gorel v srcu svetega Jožefa. Naj mi bo zgled njegovega življenja trajni vir moči, da se Ti povsem izročim.
O, slavni in ponižni sveti Jožef! Bodi moj učitelj in voditelj vsak dan, pa tudi tistim, za katere sem te prosil v tej devetdnevnici. Ob smrtni uri bodi naš mogočni priprošnjik in zavetnik, da bomo tudi mi prišli v kraljestvo Očeta, Sina in Svetega Duha, v kraljestvo Boga, ki nas ljubi in kraljuje na veke vekov. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: karmelicanke.rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR