SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
5. dan, 14. marec

 

 
   

 

 


SVETI JOŽEF
je ljubil in varoval Jezusa in Marijo

UVODNA MOLITEV
O, slavni in mogočni sveti Jožef! Z velikim zaupanjem prihajam k tebi in te prosim, da me sprejmeš v svoje varstvo. Bog te je izbral za glavo Svete Družine, da si varoval Jezusa in Marijo in v vsem poskrbel zanju. Bog ti je povsem zaupal in ti si svojo nalogo izpolnil predano, zvesto, ponižno in tiho. Pomagaj tudi meni v vsem izpolniti Božjo voljo. Prisluhni prošnji (povej prošnjo), ki ti jo v tej devetdnevnici izročam. Izprosi mi pri Jezusu, kar je dobro zame in za tiste, za katere te prosim.
Sv. Jožef, zavaruj nas pred vsem, kar nas ločuje od Boga, in nam izprosi gorečo ljubezen do Jezusa in Marije. Izprosi nam luči vere in poguma v težavah zemeljskega življenja, da bomo tudi mi nekega dne prispeli v srečno večnost, kjer živi in kraljuje Jezus Kristus, Odrešenik sveta, v edinosti z Očetom in Svetim Duhom, Bog na vse veke vekov. Amen.

Kakor je bila Marija vnaprej izbrana za Božjo Mater, tako je Bog tudi svetega Jožefa vnaprej izbral in določil Mariji za moža. Njuna zaroka je bila pred angelovim oznanjenjem Mariji in smemo misliti, da sta se v čistosti veselila drug drugega, da sta se vzajemno spoštovala v zaupanju in ljubezni.
Po Božji volji je Marija ostala Devica pred porodom, med porodom in po porodu Učlovečene Besede. Angel je spodbudil Jožefa, naj se ne boji vzeti k sebi Marije, svoje žene (prim. Mt 1,20). Bog njune zaroke ni razvezal, ampak je jasno pokazal, da res želi ta zakon. Sam ga je naredil deviškega, izpolnjenega s čisto ljubeznijo.
Bog je v Jezusu privzel človeško naravo in zase želel tisto temeljno človeško družino. Družino, ki izžareva ljubezen, skladnost, medsebojno zaupanje in spoštovanje.
Jožef je glava te družine, poln moške prizadevnosti in skrbi. Iskreno je ljubil Marijo in Jezusa. Zanju je živel z vsem svojim bitjem in vse moči je vložil v gradnjo njihovega doma. Njegova nenadomestljiva vloga bo trajala ves čas Jezusovega odraščanja. Jezus je kot Sin človekov imel v njem svojo zaščito in vzor. Jožef ga je nosil v svojem naročju, kot oče nosi sina, se igral z njim in užival v njegovem smehu. Posredoval mu je vero svojih očetov in ga učil modrosti življenja in tesarske obrti.

MOLITEV

Sveti Jožef, zavetnik družine! Pogumno in odgovorno si sprejel svojo nenadomestljivo vlogo, da si bil glava nazareške družine. Zato te prosim, nauči me ljubiti in spoštovati vse člane moje družine, da jim bom znal pomagati. Zaupam ti svojo družino in vse družine sveta. Pomagaj, da povsod zavlada ljubezen, odpuščanje in edinost, da bo v vsaki družini lahko prebival Jezus in bo v njih vladal Njegov mir. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

 


LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveti Jožef, – prosi za nas
Slavni sin Davidov, – prosi za nas
Luč očakov, – prosi za nas
Ženin Božje Porodnice, – prosi za nas
Odrešenikov varuh, – prosi za nas
Čisti varuh Device, – prosi za nas
Rednik Sina Božjega, – prosi za nas
Skrbni branitelj Kristusov, – prosi za nas
Služabnik Kristusov, – prosi za nas
Služabnik odrešenja, – prosi za nas
Glavar svete Družine, – prosi za nas
Jožef najpravičnejši, – prosi za nas
Jožef najčistejši, – prosi za nas
Jožef najmodrejši, – prosi za nas
Jožef najsrčnejši, – prosi za nas
Jožef najpokornejši, – prosi za nas
Jožef najzvestejši, – prosi za nas
Ogledalo potrpežljivosti, – prosi za nas
Ljubitelj uboštva, – prosi za nas
Zgled delavcev, – prosi za nas
Kras domačega življenja, – prosi za nas
Varuh devic, – prosi za nas
Steber družin, – prosi za nas
Opora v težavah, – prosi za nas
Tolažnik nesrečnih, – prosi za nas
Upanje bolnikov, – prosi za nas
Zavetnik izgnancev, – prosi za nas
Zavetnik potrtih, – prosi za nas
Zavetnik ubogih, – prosi za nas
Zavetnik umirajočih, – prosi za nas
Strah hudobnih duhov, – prosi za nas
Zaščitnik svete Cerkve, – prosi za nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Postavil si ga za gospodarja svoji hiši.
In za vladarja vsej svoji posesti.

Molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

ZAKLJUČNA MOLITEV
Vsemogočni dobri Bog! Zahvaljujem se ti za vse milosti, ki si mi jih podelil v tej devetdnevnici po priprošnji svetega Jožefa! Naj v meni raste žar vere, zvestobe in predanosti, ki je gorel v srcu svetega Jožefa. Naj mi bo zgled njegovega življenja trajni vir moči, da se Ti povsem izročim.
O, slavni in ponižni sveti Jožef! Bodi moj učitelj in voditelj vsak dan, pa tudi tistim, za katere sem te prosil v tej devetdnevnici. Ob smrtni uri bodi naš mogočni priprošnjik in zavetnik, da bomo tudi mi prišli v kraljestvo Očeta, Sina in Svetega Duha, v kraljestvo Boga, ki nas ljubi in kraljuje na veke vekov. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: karmelicanke.rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR