SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
9. dan: 18. marec

 

 
   

 

 
 


Sveti Jožef, tolažnik trpečih in zavetnik umirajočih! Prejel si milost, da si bil do svoje smrti v družbi Jezusa in njegove Matere. Prosimo te, da vsakemu od nas izprosiš milost srečne smrti. V teku zemeljskega življenja bodi naš vzor in naša pomoč, da se bomo v zavesti, da smo dobro izpolnili svoje poslanstvo, ob smrtni uri s čistim srcem in z veseljem srečali z Očetom. Amen.

Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!

Molimo. Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno, česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

 

Litanije Svetega Jožefa

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveti Jožef, – prosi za nas
Slavni sin Davidov, – prosi za nas
Luč očakov, – prosi za nas
Ženin Božje Porodnice, – prosi za nas
Čisti varuh Device, – prosi za nas
Rednik Sina Božjega, – prosi za nas
Skrbni branitelj Kristusov, – prosi za nas
Glavar Svete družine, – prosi za nas
Jožef najpravičnejši, – prosi za nas
Jožef najčistejši, – prosi za nas
Jožef najmodrejši, – prosi za nas
Jožef najsrčnejši, – prosi za nas
Jožef najpokornejši, – prosi za nas
Jožef najzvestejši, – prosi za nas
Ogledalo potrpežljivosti, – prosi za nas
Ljubitelj uboštva, – prosi za nas
Zgled delavcev, – prosi za nas
Kras domačega življenja, – prosi za nas
Varuh devic, – prosi za nas
Steber družin, – prosi za nas
Tolažnik nesrečnih, – prosi za nas
Upanje bolnikov, – prosi za nas
Zavetnik umirajočih, – prosi za nas
Strah hudobnih duhov, – prosi za nas
Zaščitnik svete Cerkve, – prosi za nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Postavil ga je za gospodarja svoji hiši.
In za vladarja vsej svoji posesti.

Molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


JEZUSOV REDNIK

Ni v nebesih večjega svetnika, kot je zvesti Jezusov rednik,
za Marijo je največja dika sveti Jožef, močni pomočnik.

Poglavar je svete bil družine, Sinu božjemu zapovednik,
Bog zato mu dal je vse vrline, da bo vsem na svetu tolažnik.

Čednosti za vse primeren vzornik v delu, križu, boju se blesti,
preskušenim ljudem podpornik, ker je mnogo sam prestal skrbi.

V njega vsi zaupno se ozrimo, naj karkoli bedne nas teži.
Jezusa, Marijo z njim častimo, kajti to najbolj ga veseli.

Ako bomo v kratkem tem življenju Jožefa posnemali zvesto,
pridemo po zemskem tem trpljenju z njega krepko pomočjo v nebo.

Jožefa še nihče brez koristi v sili na pomoč zaklical ni,
Ženin božje Matere prečisti vsem častilcem milosti deli.

   

 

       

 

 

VIR: stanislav.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR