SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
6. dan: 15. marec

 

 
   

 

 
 


Sveti Jožef, zgled skromnega življenja. Skromnost te je stalno spremljala, ti pa si jo sprejel kot dar iz Božje roke. Izprosi nam milost, da bi prav cenili vrednote, ki jih vsebuje Kristusovo povabilo: "Prodaj vse, kar imaš, razdaj ubogim imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!" (Lk 18,22), in da bi ta poziv v našem osebnem in družinskem življenju vneto izpolnjevali. Amen.

Prosi za nas, sveti Jožef!
Da postanemo vredni obljub Kristusovih!

Molimo. Naj nam pomaga, prosimo te, Gospod, zasluženje ženina tvoje presvete Matere Marije, da nam bo po njegovih priprošnjah podeljeno, česar naša slabost ne more doseči. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

 

Litanije Svetega Jožefa

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveti Jožef, – prosi za nas
Slavni sin Davidov, – prosi za nas
Luč očakov, – prosi za nas
Ženin Božje Porodnice, – prosi za nas
Čisti varuh Device, – prosi za nas
Rednik Sina Božjega, – prosi za nas
Skrbni branitelj Kristusov, – prosi za nas
Glavar Svete družine, – prosi za nas
Jožef najpravičnejši, – prosi za nas
Jožef najčistejši, – prosi za nas
Jožef najmodrejši, – prosi za nas
Jožef najsrčnejši, – prosi za nas
Jožef najpokornejši, – prosi za nas
Jožef najzvestejši, – prosi za nas
Ogledalo potrpežljivosti, – prosi za nas
Ljubitelj uboštva, – prosi za nas
Zgled delavcev, – prosi za nas
Kras domačega življenja, – prosi za nas
Varuh devic, – prosi za nas
Steber družin, – prosi za nas
Tolažnik nesrečnih, – prosi za nas
Upanje bolnikov, – prosi za nas
Zavetnik umirajočih, – prosi za nas
Strah hudobnih duhov, – prosi za nas
Zaščitnik svete Cerkve, – prosi za nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Postavil ga je za gospodarja svoji hiši.
In za vladarja vsej svoji posesti.

Molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

ZAVETNIK UMIRAJOČIH

O slavni sveti Jožef, zavetnik umirajočih in moj pomočnik! Bil si zvest in ljubezniv mož Marije Device in Jezusu skrbni oče. Vdano si prenašal vsako žalost, ponižno spremljal tudi vsako veselje. Sin Božji ti je bil na zemlji vedno pokoren; tudi v nebesih ti ne odreče nobene prošnje. Izprosi mi odpuščanje vseh mojih grehov in večjo gorečnost za Boga. Naj posnemam tvojo pravičnost in svetost, da bom tudi jaz vreden imeti pri sebi ob smrtni uri Jezusa in Marijo.

Stoj mi ob strani, o sveti Jožef, vse dni mojega življenja. Skrbi zame, kot si skrbel za Božjega Sina. Kakor varuješ sveto Cerkev, varuj tudi mene vseh sovražnikov in ne dopusti, da bi umrl v nesreči smrtnega greha. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: stanislav.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR