SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k BrezmadežnI s čudodelno svetinjo
8. dan: 25. november

 

 
   

 

 


Brezmadežna s čudodelno svetinjo


Dne, 27. novembra 1830 se je v kapeli osrednje hiše usmiljenih sester v Parizu prikazala Marija tihi in skromni novinki Katarini Laboure. V rokah je držala kroglo, ki naj bi predstavljala zemeljsko oblo, v ozadju pa je stal napis: "O, Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo." Marija je tedaj naročila sestri Katarini: "Daj kovati svetinjo po tem vzorcu. Tisti, ki jo bodo nosili z zaupanjem, bodo prejeli obilne milosti."
Dve leti kasneje se je svetinja začela širiti med pariškim ljudstvom, ki jo je zaradi številnih uslišanj kmalu začelo imenovati čudodelna. Tako se je s pomočjo svetinje širilo češčenje božje Matere, hkrati pa se je utrjevala vera v njeno brezmadežno spočetje. Čudodelna svetinja se je naglo razširila po Evropi in Ameriki.
Leta 1915 so misijonarji svetega Vincencija Pavelskega v Philadelphii na priprošnjo Brezmadežne s čudodelno svetinjo dosegli izredne milosti. Skupaj z verniki so se zanje zahvalili z devetdnevnico. Na prošnjo vernikov so jo potem opravljali vsak teden. Tako je nastala večna devetdnevnica. Deset let kasneje so jo vsak teden obhajali že po 4500 ameriških župnijah. Z leti so jo vpeljali tudi na Irskem, v Italiji, Franciji, Belgiji in na Nizozemskem.
V Sloveniji smo večno devetdnevnico začeli obhajati v cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani, 27. novembra 1962.
Ker je bilo prvotno besedilo večne devetdnevnice nekoliko zastarelo, smo pripravili novo, bolj v skladu z naukom drugega vatikanskega cerkvenega zbora ter z apostolsko spodbudo Pavla VI. o Marijinem češčenju.
Prepričani smo, da bo tako obnovljena ljudska pobožnost našla pot do mnogih slovenskih župnij in redovnih hiš, ki žele poživiti ljubezen in zaupanje do Jezusove Matere in oblikovati svoje življenje po njenem zgledu. (F. Rode)

 

VEČNA DEVETDNEVNICA V ČAST BREZMADEŽNE S ČUDODELNO SVETINJO

1. MARIJINA PESEM

2. UVOD
Duhovnik(voditelj): V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

3. POZDRAV
Duhovnik: Milost in mir Gaspoda Jezua Kristusa in varstvo njegove matere Marije naj bo z vami vsemi.
Vsi: In s tvojim duhom.

4. UVODNI NAGOVORI PO IZBIRI (duhovnik)
(Ob koncu nagovora duhovnik navede zahvale in prošnje vernikov).

5. PROŠNJA (duhovnik)
Molimo. O, Bog, po brezmadežni Devici Mariji, ki je tvojemu Sinu tako neizrekljivo pridružena,
nam izkazuješ svojo preobilno dobrotljivost. Naj nas njena materinska pomoč podpira, da ne bomo nikoli pogrešali tvojega skrbnega usmiljenja ter bomo v svobodni veri pokorni skrivnosti tvojega odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

(Če večno devetdnevnico obhajamo kot samostojno pobožnost brez svete maše, na to mesto lahko uvrstimo berilo in evangelij (glej Berila in evangeliji, Svetniki, str. 196-220) s kratko homilijo.)

6. MOLITEV (vsi)
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo): Nikar ne zavrzi, o mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

7. MARIJINA PESEM

8. MOLITEV (vsi)
Brezmadežna Devica Marija, mati našega Gospoda Jezusa Kristusa in mati Cerkve, neomajno zaupamo v tvojo materinsko pomoč, ki jo razodevaš po čudodelni svetinji. Kot ljubeči otroci te zaupno prosimo, da nam in vsem tistim, ki ti jih danes priporočamo, izprosiš milosti in dobrot, ki jih pričakujemo od tebe.

(Kratek premor: vsak izrazi tiho svoj poseben namen).

Daj nam velikodušno srce, ki se v nežnem sočutju razdaja trpečim in zapuščenim; zvesto srce, ki ne pozabi na nobeno dobroto, in se ne spominja nobene hudobije, krotko in ponižno srce, ki ljubi, ne da bi pričakovalo plačila, in se tiho umakne pred drugim srcem, pred srcem tvojega Sina. Oblikuj nam srce, ki bo gorelo za slavo Jezusa Kristusa; srce, ki ga je ranila njegova ljubezen in katerega rana se bo zacelila samo v nebesih. Amen.

9. MARIJINA PESEM

10. SKLEPNA MOLITEV (vsi)
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.

Duhovnik: O Marija, brez madeža spočeta. Vsi: Prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

11. MARIJINA PESEM

   

 

       

 

 

VIR: lazaristi.si

      fotografija Brezmadežne Marije s čudodelno svetinjo (07-04-14)
je iz cerkve na RUE DU BAC v Parizu
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR