SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
TRIdnevnica k BLAŽENEMU ALOJZIJU GROZDETU
3. dan: 27. maj

 

 
   

 

 
 

Kratka veroizpoved
Trdno verujem v Očeta in Sina in Svetega Duha: krstno zavezo podpisujem z imenom Svete Trojice. Pradedne časti opiram na vero v Jezusa Kristusa in na zvestobo katoliški Cerkvi. Mariji Pomagaj, zagovornici in priprošnjici, zaupam v varstvo svoj dom in svoj rod. Njeno brezmadežno Srce naj nas ohranja v trajni skupnosti bratov in sester. Večni Bog, pomnoži nam vero, utrdi upanje, poživi v nas ljubezen do Cerkve in domovine. Amen.

Zmolimo desetko
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.
Razsvetli temine mojega srca – Jezus, Sonce mojega življenja.

Vsemogočni večni Bog, blaženi Alojzij Grozde je v moči evharističnega Kruha svoje življenje spremenil v daritev. Njemu so svete skrivnosti dale moč v mučeništvu, nam pa naj naklonijo vztrajnost v življenjskih bojih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

Litanijski vzkliki
Sveta Marija – prosi za nas.
Sveti Jožef – prosi za nas.
Blaženi Alojzij Grozde – prosi za nas.

Alojzij, zavetnik mladine – prosi za nas.
Alojzij, priprošnjik zavrženih – prosi za nas.
Alojzij, zgled živetega krščanstva – prosi za nas.

Alojzij, v žaru Evharistije – prosi za nas.
Alojzij, v soncu Evharistije – prosi za nas.
Alojzij, v srcu Evharistije – prosi za nas.

V Gospodovih očeh je dragocena. Smrt njegovih svetih.

Molimo.
Nebeški Oče, sprejmi z življenjsko daritvijo tudi priprošnjo mučenca Alojzija Grozdeta. Izprosi naj nam milost, da bomo pogumni in dosledni v svojem življenjskem krščanstvu. Mladim naj bo njegovo življenje navdih za iskanje pravih idealov. Kri slovenskih mučencev naj postane seme za naš narod, za duhovno in moralno prenovo, za odpuščanje, spravo in slogo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

Molitev k blaženemu Alojziju Grozdetu
Nebeški Oče, v blaženem Alojziju Grozdetu si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere je v moči evharistije živel in deloval vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njegova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost, odpuščanje in spravo.
Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta mi podeli milost, za katero Te prosim … (izrečem prošnjo)… Amen.

   

 

       

 

 

VIR: rkc.si

      foto: Mirna Peč, cerkev Sv. Kancijana, 6. 11. 2021    
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR