SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica v čast mATERI BOŽJI dobrega sveta
4. dan: 29. april

 

 
   

 

 


LITANIJE MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija, ljubezniva hči nebeškega Očeta – prosi za nas.
Sveta Marija, častita mati božjega Sina, – prosi za nas.
Sv. Marija, prečista nevesta Svetega Duha, – prosi za nas.

Sv. Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, – prosi za nas.
Sv. Marija, Mati dobrega sveta, – prosi za nas.
Sv. Marija, ki dober svet daješ dušnim pastirjem, – prosi za nas.

Sv. Marija, ki dober svet daješ oblastnikom, – prosi za nas.
Sv. Marija, ki dober svet daješ ubogim in revnim, – prosi za nas.
Sv. Marija, ki dober svet daješ žalostnim in dvomečim, – prosi za nas.

Sv. Marija, ki dober svet daješ obupanim, – prosi za nas.
Sv. Marija, ki dober svet daješ bolnikom in ujetnikom, – prosi za nas.
Sv. Marija, ki dober svet daješ umirajočim, – prosi za nas.

Sv. Marija, ki dober svet daješ grešnikom v pokori, – prosi za nas.
Sv. Marija, ki dober svet daješ vsem vernim kristjanom, – prosi za nas.
Marija, mati milosti in dobrote, – prosi za nas.

Marija, mati sporazumnosti in modrosti, – prosi za nas.
Marija, mati najlepše ljubezni, – prosi za nas.
Marija, zgled prave ponižnosti, – prosi za nas.

Marija, zgled srčne pobožnosti, – prosi za nas.
Marija, zgled deviške čistosti, – prosi za nas.
Marija, zgled potrpežljivosti, – prosi za nas.

Marija, zgled lepega življenja, – prosi za nas.
Marija, zgled vseh čednosti, – prosi za nas.
Marija, zgled krščanske popolnosti, – prosi za nas.

Mi, tvoji služabniki! – Prosimo Te, usliši nas!
Naj božje in cerkvene zapovedi zvesto spolnjujemo, – Prosimo Te, usliši nas!
Naj se vseh grehov skrbno varujemo, – Prosimo Te, usliši nas!
Naj svojega bližnjega prav ljubimo, – Prosimo Te, usliši nas!
Naj vsem svojim razžaljivcem iz srca odpuščamo, – Prosimo Te, usliši nas!
Naj ob smrtni uri sv. zakramente vredno prejmemo, – Prosimo Te, usliši nas!
Naj v božji milosti živimo in umrjemo, – Prosimo Te, usliši nas!
Naj po smrti večno zveličanje dosežemo, – Prosimo Te, usliši nas!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Gospod, usliši nas, Kristus, sliši nas, Gospod, usmili se.

 


V vseh revah in nadlogah: Dober svet nam daj, o Marija!

Molimo.
O prečastita in od vekomaj izvoljena Mati Jezusova, Marija! Ti si za Bogom naše edino pribežališče in upanje. Ponižno te prosimo, podeli nam svoj dober materni svet in nam pomagaj v vseh okoliščinah našega življenja zvesto spolnjevati božjo voljo, varovati se greha, živeti in umreti v božji milosti in enkrat doseči večno zveličanje po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, našem Gospodu, ki s teboj živi in kraljuje na vse veke vekov. Amen.


MOLITVE ZA DEVETDNEVNO POBOŽNOST
V ČAST MATERE BOŽJE DOBREGA SVETA

4. dan

O usmiljena in dobrotljiva devica Marija, Mati dobrega sveta! Strah nas je, ko se spomnimo svojih storjenih grehov in pomislimo na svojo zadnjo uro. Zato pribežimo k Tebi, Marija, tolažnica žalostnih, in Te prosimo: ne zapusti nas ob uri smrtne bridkosti, temveč nam izprosi pri svojem sinu Jezusu to milost, da bomo zadnji boj končali z besedami Jezus, Marija, Jožef. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

O Marija, Mati milosti in dobrega sveta, prosi za nas! Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

   

 

       

 

 

VIR: katoliska-cerkev.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR