SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k častitljivemu Božjemu služabniku
škofu frideriku ireneju baragi
10.–18. januar

 

 
   

 

 

ŠKOF FRIDERIK IRENEJ BARAGA
je bil veliki apostol Indijancev ob obalah Velikih jezer, predvsem v sedanji ameriški državi Michigan. Rojen je bil leta 1797 v Mali vasi pri Dobrniču in leta 1830 je odšel v ZDA kot misijonar. Sedemintrideset let je služil svojemu ljudstvu na ogromnem ozemlju, ki je obsegal več kot 200.000 kvadratnih kilometrov divjine. Velikokrat je tvegal življenje in preživel velike stiske, da je lahko skrbel za svojo čredo. Pogumno se je spopadal z nizkimi temperaturami na dolgih pastoralnih obiskih. Prehodil je stotine kilometrov na krpljah, v kanuju je premagoval brzice, na poti skozi močvirja je pretrpel oblake komarjev, preživel ledene nanose in nevihtne vode Gornjega jezera. Njegova goreča želja je bila, da bi Jezusa spoznali prav vsi. Njegova svetost je bila znana blizu in daleč, tako lokalno kot tudi v Evropi. Umrl je 19. januarja 1868. Njegovo telo je sedaj v kapeli v stolnici sv. Petra v Marquette v zvezni državi Michigan. Proces za njegovo beatifikacijo še poteka.

 

Znamenje križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

UVODNA MOLITEV
O Bog, z vsem srcem te častim. Zahvaljujem se ti za življenje in svetost tvojega služabnika, škofa Friderika Baraga. Sledil je zgledu tvojega Sina Jezusa Kristusa in se razdajal v pastirski službi ter prinesel tvojo usmiljeno ljubezen in veselje evangelija ljudstvom Velikih jezer. Po njegovi priprošnji te prosim za milost ... (imenujte svoj namen). Naj se razodene tvoja slava, da te bomo večno slavili.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

SKLEPNA MOLITEV
Gospod Bog, zahvaljujem se ti za vse milosti, prejete po tej devetdnevnici, na priprošnjo škofa Friderika Barage. Ti si vsemogočni Bog, ki poznaš vse, kar si ustvaril. Zaupam v tvojo skrb in zato ti izročam svoje prošnje in samega sebe, svoje telo, dušo in duha. Povsem se prepuščam tvoji Božji volji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Molitev za beatifikacijo: Vsemogočni Bog, Oče luči, ki od tebe pride vsak dober dar in ki si nam po svojem častitljivem služabniku škofu Frideriku Ireneju Baragu poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja, usliši naše pobožne molitve in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k zveličanim. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Na Baragovo priprošnjo mi podeli milost, za katero prosim …

Znamenje križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: BISHOP BARAGA ASSOCIATION

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR