SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k častitljivemu Božjemu služabniku
škofu frideriku ireneju baragi
6. dan, 15. januar

 

 
   

 

 

Molitev za beatifikacijo: Vsemogočni Bog, Oče luči, ki od tebe pride vsak dober dar in ki si nam po svojem častitljivem služabniku škofu Frideriku Ireneju Baragu poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja, usliši naše pobožne molitve in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k zveličanim. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Znamenje križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

UVODNA MOLITEV
O Bog, z vsem srcem te častim. Zahvaljujem se ti za življenje in svetost tvojega služabnika, škofa Friderika Baraga. Sledil je zgledu tvojega Sina Jezusa Kristusa in se razdajal v pastirski službi ter prinesel tvojo usmiljeno ljubezen in veselje evangelija ljudstvom Velikih jezer. Po njegovi priprošnji te prosim za milost ... (imenujte svoj namen). Naj se razodene tvoja slava, da te bomo večno slavili.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

»Ko se je Jezus bližal Jerihi, je sedel ob poti neki slepi mož, ki je prosil vbogajme. Slišal je množico, ki je šla mimo, in spraševal, kaj je to. Povedali so mu, da gre mimo Jezus Nazarečan. Zavpil je: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Tisti, ki so hodili spredaj, so ga grajali, naj umolkne; on pa je še bolj
vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Dejal je: »Gospod, da bi spregledal.« Jezus mu je rekel: »Spreglej! Tvoja vera te je rešila.« In pri priči je spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse
ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga« (Lk 18,35-43).

»Nobeno delo na zemlji ni tako pomembno, kot je naša služba Gospodu Bogu, da bomo nekega dne lahko šli v nebesa. Le zato smo na zemlji.« škof Friderik Baraga

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe odpustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in te prosim za potrebe vse Cerkve in naše domovine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev!

SKLEPNA MOLITEV
Gospod Bog, zahvaljujem se ti za vse milosti, prejete po tej devetdnevnici, na priprošnjo škofa Friderika Barage. Ti si vsemogočni Bog, ki poznaš vse, kar si ustvaril. Zaupam v tvojo skrb in zato ti izročam svoje prošnje in samega sebe, svoje telo, dušo in duha. Povsem se prepuščam tvoji Božji volji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Znamenje križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: BISHOP BARAGA ASSOCIATION

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR