SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k svETI Mali Tereziji ali
svETI Tereziji Deteta Jezusa in Presvetega obličja
22. do 30. septembra

 

 
   

 

 


UVODNA BESEDA

"Uslišanje naših prošenj ni odvisno od dolgih molitev,
ampak od našega zaupanja v neskončno Božjo dobroto."

Sveta Mala Terezija je rekla: " Gospod vselej usliši naše prošnje, če soglašamo z njegovo sveto voljo." Dejala je tudi: "Ko me bodo po smrti prosili pomoči, bom najprej pogledala Gospodu v oči. Če bom videla, da se strinja z zaprošenim, bom nadaljevala svojo prošnjo, če pa ne, ga ne bom nadlegovala, ker želim to, kar on hoče. "

Če moreš, prisostvuj med devetdnevnico vsak dan sv. maši, prejmi sv. obhajilo in daruj sv. Tereziji vsaj nekaj duhovnih rož premagovanja. Svetnica ti ne bo ostala dolžna.

V zadnji bolezni je rekla svoji rodni sestri Pavlini: "Če me boste v nebesih hoteli razveseljevati, mi pogosto napolnjujte roke z majhnimi žrtvami in molitvami, da jih bom kakor dež milosti rosila na duše."

In zopet: " Ljubi Bog izpolni v nebesih vse kar ga prosim, ker se nisem na zemlji nikdar ravnala po svoji volji."

Terezija v nebeški slavi, vodnica, vzor mi bodi ti.
Lepoto svoje čiste duše le z enim žarkom v me prelij,
da kakor ti, po mali poti dospem Ljubezni in Dobroti.

 


LITANIJE SVETE TEREZIJE DETETA JEZUSA


Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas

Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas
Sveta Marija, – prosi za nas

Terezija Deteta Jezusa, prosi za nas, – prosi za nas
Terezija, sveta slušabnica božja, – prosi za nas
Terezija, sreča svojih staršev, – prosi za nas

Terezija, vzor prvoobhajancev, – prosi za nas
Terezija, prijateljica molitve, – prosi za nas
Terezija, iskrena častilka Matere Božje, – prosi za nas

Terezija, evharistična roža, – prosi za nas
Terezija, goreča za sveti Karmel, – prosi za nas
Terezija, mala nevesta Jezusova, – prosi za nas

Terezija, vestna redovnica, – prosi za nas
Terezija, iz srca ponižna, – prosi za nas
Terezija, mučenica ljubezni, – prosi za nas

Terezija, žrtev za duhovnike, – prosi za nas
Terezija, polna vneme za misijone, – prosi za nas
Terezija, Lilija nedolžnosti, – prosi za nas

Terezija, ljubiteljica Križa, – prosi za nas
Terezija, zgled otroškega zaupanja, – prosi za nas
Terezija, opota malodušnih, – prosi za nas

Terezija, tolažnica bolnikov, – prosi za nas
Terezija, pribežališče stiskanih, – prosi za nas
Terezija, pomočnica v skušnjavah, – prosi za nas

Terezija, priprošnjica za grešnike, – prosi za nas
Terezija, vodnica malih duš, – prosi za nas
Terezija, hrepeneča po nebesih, – prosi za nas

Terezija, v smrti Bogu vdana, – prosi za nas
Terezija, poveličana po čudežih, – prosi za nas
Terezija, zvesta priprošnjica pri Božjem prestolu – prosi za nas.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Prosi za nas, Sveta Terezija Deteta Jezusa.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

   

 

       

 

 

VIR: karmelicanke.rkc.si
(sestre karmeličanke iz Sore, 7. ponatis)

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR