SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k svETI Mali Tereziji ali
svETI Tereziji Deteta Jezusa in Presvetega obličja
7. dan, 28. september

 

 
   

 

 


"Čim bednejša in slabostnejša je duša, tem pripravnejša je za žrtev ljubezni,
tem spremenljivejša za delo vžigajoče in prenavljajoče Božje Ljubezni"

"Duše vse premalo poznajo ljubezen in usmiljeno dobroto Jezusovega Srca."
sv. Mala Terezija

Molitev: PREDOBRI OČE! V NEBESIH OSREČUJEŠ TISTE, KI SO TI V ŽIVLJENJU ZVESTO SLUŽILI. TI VEŠ, S KAKŠNO LJUBEZNIJO TI JE SLUŽILA SV. MALA TEREZIJA. NAVDAJALO JO JE UPANJE, DA JI BOŠ V NEBESIH IZPOLNIL VSAKO ŽELJO, KER JE NA ZEMLJI VEDNO IZPOLNJEVALA TVOJO VOLJO. PO NJENI PROŠNJI ME USLIŠI!"

GOSPOD JEZUS, BOŽJI SIN! OBLJUBIL SI, DA BOŠ POPLAČAL TUDI NAJMANJŠE DOBRO DELO, STORJENO BLIŽNJEMU V TVOJEM IMENU. OZRI SE NA MALO CVETKO, KI JE ŽIVELA ZA ZVELIČANJE DUŠ. ZAVOLJO TRPLJENJA, KI GA JE VELIKODUŠNO PRENAŠALA, MI PODELI, KAR TE PROSIM!

BOG SVETI DUH! TI SI DUŠO SVETE MALE TEREZIJE OBDARIL S TOLIKIMI MILOSTMI IN KREPOSTMI IN SI JO PRIVEDEL DO TAKO VISOKE STOPNJE POPOLNOSTI. ZARADI ZVESTOBE, S KATERO JE VEDNO SLEDILA TVOJEMU NAVDIHOVANJU, MI DODELI ZAŽELJENIH MILOSTI, DA SE URESNIČI NJENA OBLJUBA: "PO SMRTI BOM ROSILA NA ZEMLJO DEŽ NEBEŠKIH ROŽ. AMEN

Vzklik: Večni Oče, po rokah Marijinih, Jožefovih, Male Terezije, vseh angelov in svetnikov, ti darujem Presvete Rane Jezusa Kristusa in njegovo dragoceno Kri za to zadevo ...

 

 


LITANIJE SVETE TEREZIJE DETETA JEZUSA


Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas

Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas
Sveta Marija, – prosi za nas

Terezija Deteta Jezusa, prosi za nas, – prosi za nas
Terezija, sveta slušabnica božja, – prosi za nas
Terezija, sreča svojih staršev, – prosi za nas

Terezija, vzor prvoobhajancev, – prosi za nas
Terezija, prijateljica molitve, – prosi za nas
Terezija, iskrena častilka Matere Božje, – prosi za nas

Terezija, evharistična roža, – prosi za nas
Terezija, goreča za sveti Karmel, – prosi za nas
Terezija, mala nevesta Jezusova, – prosi za nas

Terezija, vestna redovnica, – prosi za nas
Terezija, iz srca ponižna, – prosi za nas
Terezija, mučenica ljubezni, – prosi za nas

Terezija, žrtev za duhovnike, – prosi za nas
Terezija, polna vneme za misijone, – prosi za nas
Terezija, Lilija nedolžnosti, – prosi za nas

Terezija, ljubiteljica Križa, – prosi za nas
Terezija, zgled otroškega zaupanja, – prosi za nas
Terezija, opota malodušnih, – prosi za nas

Terezija, tolažnica bolnikov, – prosi za nas
Terezija, pribežališče stiskanih, – prosi za nas
Terezija, pomočnica v skušnjavah, – prosi za nas

Terezija, priprošnjica za grešnike, – prosi za nas
Terezija, vodnica malih duš, – prosi za nas
Terezija, hrepeneča po nebesih, – prosi za nas

Terezija, v smrti Bogu vdana, – prosi za nas
Terezija, poveličana po čudežih, – prosi za nas
Terezija, zvesta priprošnjica pri Božjem prestolu – prosi za nas.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Prosi za nas, Sveta Terezija Deteta Jezusa.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen

   

 

       

 

 

VIR: karmelicanke.rkc.si

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR