SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU ROKU
7. do 15. avgust

 

 
   

 

 
 

Beseda devetdnevnica (novena) izhaja iz noven, latinske besede za število devet. Za katoličane je devetdnevnica molitev, ki se jo moli devet dni zaporedoma. Molitev izvira iz Svetega pisma in se nanaša na devet dni, ki so jih apostoli z Marijo preživeli v času med Jezusovim vnebohodom in prihodom Svetega Duha.
Apostolska dela nam pripovedujejo: “Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo ter z njegovimi brati.”
Devetdnevnice so molitve za kak poseben namen ali nujno prošnjo. To ni le dnevna molitev, ampak gre za okrepljeno, srčno in ponavljajočo se molitev. Z njo se izročamo Gospodu, Mariji, ali svetnikom. Ker je 16. avgusta god našega farnega zavetnika, sv. Roka, se bomo z devetdnevnico vsak dan obračali nanj za priprošnjo pri Bogu. Za našo župnijo, naše občestvo, družine, naše duhovnike, še posebej pa za vse bolne, trpeče, osamljene in odrinjene. Ker pa je sveti Rok zavetnik zoper kužne bolezni, se bomo v času, ko je epidemija postavila na preizkušnjo naše zdravje, medsebojne odnose, na praznik še toliko bolj pripravili v krepitvi zaupanja v božjo varstvo in priprošnjo našega zavetnika.

Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino. Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo v času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo na župnijski praznik zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Župnija Sv. Roka na Selah
Prirejeno po Novena to St. Roch, www.strochoxford.com

      fotografija kipa Sv. Roka je iz Narodne galerije v Ljubljani (18-05-21)
(1525-1530), les, 50,5 x 23 x 14 cm, neznani avtor
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR