SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU ROKU
5. dan (11. avgust)

 

 
   

 

 
 

Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino. Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

O Bog, naš odrešenik, svetega Roka si obdaril z močjo, da je ozdravljal, lajšal trpljenje in bolečino mnogih bolnikov tistega časa. Poslal si ga kot angelskega glasnika, ki je svetu prinašal olajšanje v času hudih bolezni. Sedaj se tudi mi obračamo nate po priprošnji svetega Roka, da bi nam olajšal strah pred smrtonosnimi boleznimi in kugami sodobnega časa. Gospod, varuj nas hudih bolezni in strahu pred njimi.
Prosimo za milost, da bi to devetdnevnico molili za bolne, invalide, neozdravljive in umirajoče, vse ki za njih skrbijo, ter tudi za naše potrebe in namene.
Vsemogočni Bog, vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Sveti Rok, prosi za nas!
Sveti Rok, prosi za nas!
Sveti Rok, prosi za nas!

Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo v času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo na župnijski praznik zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: Župnija Sv. Roka na Selah
Prirejeno po Novena to St. Roch, www.strochoxford.com

      fotografija kipa Sv. Roka je iz Narodne galerije v Ljubljani (18-05-21)
(1525-1530), les, 50,5 x 23 x 14 cm, neznani avtor
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR