SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JOŽEFU
z mladimi - 5. dan: 14. marec

 

 
   

 

 
 

Pokrižajmo se Po znamenju svetega križa nas reši naših sovražnikov, Gospod, naš Bog.
V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen.

Vsakodnevna začetna molitev
Najslavnejši oče Jezusov in zakonec Marijin, varuh in zaščitnik svete Cerkve, ki ti je nebeški Oče Sveto družino na zemlji zaupal v vodstvo, varstvo in zaščito, varuj tudi nas, ki smo zvesti katoličani, člani Cerkve, te svete družine tvojega Sina. Nate se obračamo v potrebah za dobrine zemeljskega življenja, predvsem pa nam bodi duhovni pomočnik za večno življenje.
Še posebej te prosimo za tri milosti:
naj nikoli ne storimo smrtnega greha, predvsem proti čistosti;
daj nam iskreno in predano ljubezen do Jezusa in Marije;
stoj nam ob strani v zadnji uri, da bomo okrepljeni z zakramenti prestopili prag večnosti.
V tej devetdnevnici te prosimo za posebne milosti: (v mislih ali na glas prosimo, v čem naj nam sveti Jožef pomaga).
Nato zmolimo molitev za posamezni dan.

Milostljivi Jezus,
kot te je tvoj ljubljeni oče
vodil iz Betlehema v Egipt,
da bi te rešil pred tiranom Herodom,
te tudi jaz ponižno prosim,
da me po priprošnji svetega Jožefa
rešiš vseh, ki želijo škodovati moji duši ali telesu.
Daj mi moči ob poniževanjih in preganjanju
ter me varuj, dokler ne pridem
v nebeško domovino.
Amen.

Vsakodnevna zaključna molitev
Deviški sveti Jožef, oče in varuh iste nedolžnosti Jezusa Kristusa in Device Marije.
Prosim te, da me po Marijinem zgledu in Jezusovem posredovanju obvaruješ vseh grehov nečistosti.
Naj slavim Boga s čisto dušo, čistim srcem in čistim telesom. Amen.
Jezus, Marija, Jožef, vam podarim svoje srce in svojo dušo.
Jezus, Marija, Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju.
Jezus, Marija, Jožef, naj združen z vami mirno izdihnem svojo dušo.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.


Sveti Jožef, prosi za nas. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

O Bog, ki si z neizrekljivo previdnostjo vredno izbral svetega Jožefa za ženina svoji sveti materi.
Daj nam, ki ga častimo kot varuha na zemlji, milost, da nas varno pripelje k Tebi v nebesa.
Ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Molitev papeža Frančiška k sv. Jožefu
Pozdravljen, Odrešenikov varuh in ženin Device Marije. Tebi je Bog zaupal svojega Sina; vate je Marija položila svoje zaupanje; s teboj je Kristus postal človek. Blaženi Jožef, tudi nam bodi kot oče, vodi nas na poti življenja. Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum ter brani nas vsakega zla. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: donbosko.si - -

           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR