SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k SVETEMU JANEZU BOSKU
2. dan: 23. januar

 

 
   

 

 
 

Znamenje križa:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Obudimo kesanje in vero:
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. – Amen.

Jezus, verujem v te. Jezus, upam v te. Jezus, ljubim te nad vse.


2. dan

»Hočete, da vam Gospod nakloni veliko milosti?
Pogosto ga obiskujte.
Iz vsega srca ljubite Jezusa v najsvetejšem zakramentu.
Pogosto obhajilo je za vas temelj za srečno življenje!«

Molimo. Gospod Jezus Kristus, kolikokrat je sv. Janez Bosko klečal pred teboj. Predte je polagal vse svoje življenje in delo, vse svoje težave in veselje pa tudi vse mlade, za katere je živel. Pomagaj nam, da si bomo na njegovo priprošnjo prizadevali za gorečo ljubezen do tebe, ki nas nagovarjaš z besedo življenja in hraniš z evharističnim kruhom. Naj v sebi ohranjamo ogenj ljubezni, ki si ga prinesel na zemljo ti, naš edini učitelj in odrešenik, da bo v tebi, Gospod, vedno naš začetek in konec ter bi nekoč vsi prišli v nebesa k tebi, ki živiš in nas ljubiš vekomaj.– Amen.

Po namenu Svetega očeta:
OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

ZDRAVA MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

SLAVA OČETU in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Počastitev Svetega rešnjega telesa:
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj. Amen.

Molitev k Mariji:
Marija, naša mati in pomočnica!
Vedno znova nas sprejemaš s svojim ljubečim pogledom.
Z zaupanjem se ti izročamo v varstvo.
K tebi hitijo otroci, bodi jim mati in vzgojiteljica.
K tebi prihajajo fantje in dekleta, spremljaj jih na poti mladosti.
Nate se obračajo starši, pomagaj jim v službi življenja.
Vate se ozirajo bolni in osamljeni, tolaži jih v njihovih stiskah.
Marija Pomočnica, prosi pri Bogu s svojo priprošnjo
za najbolj preizkušane brate in sestre, ki iščejo smisel življenja.
Daj Cerkvi na Slovenskem take rodovitnosti,
da se bodo mnogi odzvali Božjemu klicu.
Marija, stopi med nas na križpotja življenja.
Spremljaj nas na poti k Bogu. Amen.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

   

 

       

 

 

VIR: donbosko.si

      fotografija Svetega Janeza Boska (06-06-17)
je iz cerkve Marije Pomočnice v Chioggia
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR