SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
SERAFINSKI rožni venec
Vstopiti v skrivnost Božjega bivanja je mogoče samo z veseljem. Veselega darovalca namreč Bog ljubi (2 Kor 9,7).

 

 
 
   

 

 

Serafinski rožni venec je del frančiškanske tradicije. Zelo nazorno odraža srce Frančiškove duhovnosti: doživeti Marijino življenje. Njegova zunanja oblika se navdihuje pri legendi, ki govori, da je Marija na zamlji živela 72 let. Zato je serafinski rožni venec sestavljen iz sedmih desetk rožnega venca, ki se mu na koncu dodata še dve zdravamariji.

Kako molimo serafinski rožni venec? Marija čista Devica, darujem ti venec, da počastim spomin na dvainsedemdeset let, ki si jih preživela na zemlji. Podeli mi milost, da te bom tako častil v življenju, da bom deležen tvoje družbe v nebeški slavi. Na začetku serafinskega rožnega venca lahko molimo vero, lahko pa tudi samo slavaočetu. Vsako desetko začnemo z očenašem in zaključimo s slavaočetu in potem takoj nadaljujemo z novim očenašem.

Molitev Rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Zmolimo Apostolsko veroizpoved:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

ali zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

   
         

 

 

1. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
od Svetega Duha spočela

Kristjani Marijo v vsej dvatisočletni zgodovini imenujemo »brez madeža spočeta«. Bog je Marijo od vsega začetka obvaroval izvirnega greha po svoji edinstveni milosti. Ta sijaj enkratne svetosti, s katerim je bila obdarjena od prvega trenutka, ji v celoti prihaja od Kristusa. Marija je zaradi zasluženja svojega Sina odrešena bolj vzvišeno. Marija niti za trenutek ni bila podvržena grehu. Sveti Duh je bil poslan, da posveti telo Device Marije in ga naredi rodovitno, da postane bivališče učlovečeni Besedi, Gospodova palača, njegov tabernakelj, njegovo domovanje, kot pravi sv. Frančišek Asiški.

 

 
Zmolimo prvo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem od Svetega Duha spočela.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

2. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
k Elizabeti nosila

Marija popolnoma zaupa Bogu, mu verjame in veruje vanj. Vse pričakuje od njega in kar dela, dela po najboljših močeh. Srce ima za druge ljudi, zato je vedno pripravljena biti s tistimi, ki jo najbolj potrebujejo. Ko potrebuje pomoč njena sorodnica Elizabeta, zapusti udobje svojega doma in ji gre pomagat.

 

 
Zmolimo drugo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem k Elizabeti nosila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

3. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem rodila

Ker Marija popolnoma zaupa in naredi, kar je v njeni moči, jo Bog lahko tolaži, spodbuja, krepi. Zato Mariji pomaga tudi na dolgi poti v Betlehem, ki je za nosečnico vse prej kot prijetna. Kot ponižna Gospodova dekla je Marija zadovoljna s hlevčkom in bornimi jaslicami kot krajem rojstva Jezusa – Božjega Sina. Ljubeče mu streže in skrbi zanj, ker ve, da je »Bog z njo« – Emanuel.

 

 
Zmolimo tretjo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem rodila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

4. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
Modrim molit dala

Modri so prišli vsak iz svoje dežele in so pričakovali nekaj novega – Odrešenika, novega Kralja, rojenega na Judovem. Prišli so torej v Betlehem in poiskali novorojenega Kralja – Mesija. Ko so ga našli, so se mu poklonili in mu darovali zlata kot kralju, kadila kot Bogu, mire kot trpečemu človeku. Marija pa je ob tem v srcu premišljevala besede: » ... otrok, ki bo rojen, bo svet, on se bo imenoval Božji Sin … «

 

 
Zmolimo četrto desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem Modrim molit dala.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

5. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
v templju našla

Jezus je otroška leta preživljal v Nazaretu, kjer sta zanj skrbela Marija in Jožef. Dvanajstleten je šel na vsakoletno romanje v Jeruzalem. Ob povratku domov sta Marija in Jožef opazila, da Jezusa ni nikjer. Vrnila sta se v tempelj in ga našla med učitelji, ki jih je spraševal in jih poslušal. Bil je v hiši svojega Očeta. Marija je te besede premišljevala in se spomnila, da je Jezus Sin Najvišjega. Potem so se vrnili v Nazaret in Jezus je bil pokoren svojim staršem.

 

 
Zmolimo peto desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem v templju našla.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

6. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem prva
od mrtvih vstalega videla.

Brez vstajenja ne bi bilo pričevanja evangelijev. Velikonočno srečanje z Gospodom mora dobiti dopolnitev v prejemu Duha, da tako človek spozna Gospoda. Posest Duha ne pooblašča za nič drugega kakor za oznanjevanje in pričevanje, da nam je Bog Oče podaril svojega Sina, ki je za nas umrl in vstal. Cerkev je bila utemeljena ob križu: zbor verujočih okoli tistih, ki jim je dana karizma službene avtoritete, z Marijo v svoji sredi. Njej se je kot Materi Cerkve Sin nedvomno vnaprej prikazal. Ona je tista, ki jo je Duh obiskal pred vsemi drugimi in ki je spočela telo Besede.

 

 
Zmolimo šesto desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem prva od mrtvih vstalega videla.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

7. skrivnost:
ki te je Devica z veseljem
v nebesa vzel in te z veseljem
za kraljico nebes in zemlje kronal

Telo, ki je spočelo Božjega Sina, ne sme trohneti, zato je bilo Marijino telo vzeto v nebesa. Marija je živela kot Gospodova dekla, zato je bila povišana v Kraljico nebes in zemlje, kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle in je povišal nizke. Kraljica ima polnost oblasti tudi v odnosu do Kralja. Marijina polnost oblasti se izraža v njeni priprošnji in posredovanju milosti, saj vse osebne milosti od Boga in od Kristusa prejemamo vedno kot udje svete Cerkve – in s tem tudi kot Marijini otroci.

 

 
Zmolimo sedmo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki te je Devica z veseljem v nebesa vzel in te z veseljem za kraljico nebes in zemlje kronal.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             
   

NA KONCU DODAMO PROŠNJI:
Marija, daj, da bodo vsi otroci svetega Frančiška tudi tvoji otroci. – Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Marija, izprosi, da vsi otroci svetega Frančiška dosežejo večno življenje! – Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

IN ZMOLIMO ŠE PO NAMENU SVETEGA OČETA:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Rožni venec zaključimo z molitvijo Pozdravljena, Kraljica
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

Molitev Rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

   

 

       

 

 
VIR: marija.si
       fotografije skrivnosti rožnega venca so iz cerkve
Rožnovenske Matere Božje v Commachiu
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR