SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
SERAFINSKI rožni venec VSTAJENJA
V luči vstajenja Serafinski rožni venec poudarja misel frančiškove duhovnosti, ki Mariji daje posebno vlogo v vstajenjskem jutru.

 

 
 
   

 

 

Molitev Rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Marija, prečista Devica, darujem ti venec, da počastim spomin na dvainsedemedeset let, ki si jih preživela na Zemlji.
Podeli mi milost, da te bom tako častil v življenju, da bom deležen tvoje družbe v nebeški slavi.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku tako zdaj in vekomaj. Amen.

Molimo očenaš in deset zdravamarij z vzkliki (na začetku vsakega razmišljanja). Če se razmišljanje kot uvod bere v celoti, se med desetko lahko besedilo skrivnosti izpusti.

   
         

 

 

1. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
od Svetega Duha spočela

Ko je Jezus videl mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja Mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. (Jn 19,26-27)

Prva skrivnost rožnega venca govori o tem, kako je Marija od Svetega Duha spočela Božjega Sina. Marijina dejanja govorijo širše. Kakor da se ne bi zgodila v nekem času in na nekem kraju. Marijino življenje že razodeva veselje odrešenja. Zdi se, da je Marija že doživela Gospodovo vstajenje, zato gori v njej čisto upanje in veselje. Hkrati pa Marija popolnoma hrepeni po tem Gospodovem dejanju. Pod križem je Marijina duša sicer žalostna, a tako čista za Gospoda, da sprejme njegovo besedo. Blaženi Janez Pavel II. v pismu mladim pravi, da je Marija v Nazaretu sprejela prvo oznanjenje, ko je sprejela Boga, pod križem pa drugo oznanjenje, ko je sprejela človeka. Učlovečenje, križ in vstajenje. Mi se zdrznemo, ker nas vse to presega. Marija je tako predana Bogu, da se nič v njej ne upira tej veličini. Tudi mi smo po Gospodovem vstajenju namenjeni za polnost življenja.

 
Zmolimo prvo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem od Svetega Duha spočela.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

2. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
k Elizabeti nosila

Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova Mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je rekel: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova Mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« (Jn 2,2-5)

Druga skrivnost govori o tem, kako je noseča Marija obiskala sorodnico Elizabeto. Marija daru vere in utelešenja Jezusa Kristusa ne zadrži zase, ampak takoj svojo daritev vere udejanji z daritvijo ljubezni do bližnjega. Največji izraz ljubezni je ta, da drugemu človeku darujemo dar vere in Marija to stori. Kakor je Jezus v Mariji našel mesto, kjer je stopil na svet, tako se je preko Marije razodela njegova ljubezen. In ta ljubezen ni samo dobrodelnost, ampak je vzvišeni trenutek vere. Gospodovo vstajenje spreminja naše življenje. Naše odločitve po Gospodovi daritvi postanejo dar vere. Bodimo tudi mi ljudje vstajenja.

 
Zmolimo drugo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem k Elizabeti nosila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

3. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem rodila

»Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo Materjo Marijo in z njegovimi brati.« (Apd 1,14)

Tretja skrivnost govori o tem, kako je Marija rodila Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Toda njeno življenje se pri tem ne izčrpa. Marija to svojo vlogo še okrepi, ko je Jezus vzet v nebesa, kljub temu da bi si lahko mislila, da je njena vloga s tem zaključena. Toda Marija gleda drugače. Takoj po vnebohodu naredi vse, kar je v njeni moči, da bi lahko iz nje izšla Cerkev, Jezusovo skrivnostno telo. Ker ima Marija čisto srce, ve, da Cerkve ne bo rodila sama, ampak po Božji moči, ne z velikimi dejanji, ampak z molitvijo in zvestobo Božjemu načrtu. Tudi mi smo po Božjem pogledu nenadomestljivi stebri Cerkve, Jezusovega telesa.

 
Zmolimo tretjo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem rodila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

4. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
Modrim molit dala

Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: »Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kakorkoli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,19-20)

Četrta skrivnost govori o tem, da je Marija dala predstavnikom narodov z vzhoda molit Jezusa, svojega Sina. Marija takoj po rojstvu Jezusa ve, da Jezusa ni prejela samo zase, ampak kot dar za vse narode in ves svet. Jezusovi učenci so morali doživeti Jezusovo vstajenje in so šele potem začutili, da morajo dar vere v Jezusa oznanjevati naprej. To se je dopolnilo s prihodom Svetega Duha. Tako svobodo lahko rodi samo Jezusova daritev, ki premaga smrt. Marija vse svoje življenje živi to vstajenjsko vero.

 
Zmolimo četrto desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem Modrim molit dala.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

5. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem
v templju našla

Jezus je rekel Mariji Magdaleni: »Ne oklepaj se me! Kajti nisem še šel k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.« (prim. Jn 20,17)

Peta skrivnost govori o tem, kako je Marija z Jožefom tri dni iskala Jezusa in ga našla v templju. Njen odziv je, da je pred tem treba strmeti. Jezusa se ne oklepa in ga ne omejuje s svojo človeškostjo. Hrepeni in strmi ter vse besede ohranja v svojem srcu. Kakor na veliko soboto, ko moli in molči ter hrepeni in čaka. Marija dovoli, da v veliko soboto zapuščenosti in groba že sijejo žarki vstajenjskega jutra. In to se zgodi v veri in srcu. Tudi mi smo povabljeni, da nosimo luč vstajenja v svojem srcu. Mi ta dar prejemamo potem, ko Jezus premaga smrt v našem srcu. Marija nas napravlja polne upanja vse življenje.

 

 
Zmolimo peto desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem v templju našla.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

6. skrivnost:
ki si ga Devica z veseljem prva
od mrtvih vstalega videla.

Ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred Judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi!« (Jn 20,19-21)

Šesta skrivnost govori o tem, kako je Marija prva videla vstalega Jezusa. Ljudje si ne upamo živeti v stalnem prijateljstvu z Bogom, pogosto si ne upamo skleniti zaveze z Njim. To sta veselje in mir, ki se ga bojimo, stalnost in zvestoba, ki se nam zdi pretežka. Po Mariji Božji Sin postaja stvaren, po njej je lahko Bog izročen drugim, celo ranjen in ujet. Toda Marija presega človeške okove in Jezus po njej v polnosti zaživi. Zato ga prepozna tudi v jutru vstajenja. Prosimo jo, da ga bomo opazili in prepoznali, ko bo za nas delal največja dela odrešenja.

 
Zmolimo šesto desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica z veseljem prva od mrtvih vstalega videla.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             

 

 

7. skrivnost:
ki te je Devica z veseljem
v nebesa vzel in te z veseljem
za kraljico nebes in zemlje kronal

Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi bi imel večno življenje. (Jn 3,16)

Sedma skrivnost govori o tem, kako je Jezus Marijo z veseljem vzel v nebesa in jo z veseljem kronal za kraljico nebes in zemlje. Ne vzvišenost, ampak nizkost Marije je pravo kraljevanje. Marija je človek in sama ne bi zmogla te poti, ki jo je naredil Jezus – od popolnega ponižanja do veselja velikonočnega jutra. Ima pa čisto srce in vero v Boga, zato zvesto vztraja v svoji nizkosti in v tem živi polnost svojega življenja. Bog je njeno veselje, tudi mi ga poskušajmo zaživeti. Marija tega daru vnebovzetja in kraljevanja ne sprejema samo zase, ampak za vse nas, ki smo Jezusovi in Marijini otroci.

 
Zmolimo sedmo desetko rožnega venca:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.

10x
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki te je Devica z veseljem v nebesa vzel in te z veseljem za kraljico nebes in zemlje kronal.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

   
             
   

NA KONCU DODAMO PROŠNJI:
Marija, daj, da vsi otroci svetega Frančiška postanejo tudi tvoji otroci. – Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Marija, daj, da vsi tvoji otroci dosežejo večno življenje! – Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Molitev Rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

   

 

       

 

 
VIR: marija.si
       fotografije skrivnosti rožnega venca so iz cerkve
Rožnovenske Matere Božje v Commachiu
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR