SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
rožni venec BOŽJEGA USMILJENJA

 

 
 
   

 

 

To molitev je Gospod Jezus sestri Favstini narekoval v Vilnu l.1935. V naslednjih prikazovanjih je razodel njeno vrednost in učinkovitost ter pojasnil z njo povezano obljubo. V tej molitvi darujemo Bogu Očetu »telo in kri, dušo in božanstvo« Jezusa Kristusa; združujemo se z njegovo daritvijo na križu za odrešenje sveta. Ko darujemo Bogu Očetu njegovega »preljubega Sina«, se sklicujemo na najmočnejši razlog, da bi bili uslišani. Prosimo, naj se usmili »nas in vsega sveta«. Beseda »nas« se nanaša na molivca rožnega venca in na tiste, za katere želi ali se čuti dolžnega moliti. »Ves svet« - to je vse človeštvo, ki živi na zemlji, in duše, ki trpijo v vicah. Ko molimo z besedami rožnega venca, izvršujemo dejanje ljubezni do bližnjega, ki je - skupaj z zaupanjem - nujni pogoj za prejem milosti. »Po molitvi tega rožnega venca,« je obljubil Jezus, »sem pripravljen dati vse, za kar me bodo prosili,« (1541) in je dodal: »če je to, za kar prosiš, skladno z mojo voljo« (1731). Posebne obljube se nanašajo na zadnjo uro: milost srečne in spokojne smrti. Tisti, ki sami z zaupanjem in vztrajnostjo molijo ta rožni venec, si lahko izprosijo srečno in spokojno smrt ne le zase, marveč tudi za umirajoče, pri katerih bodo tako molili. »Duhovniki,« je povedal Jezus, »ga bodo priporočali grešnikom kot zadnjo možnost rešitve; tudi najbolj trdovraten grešnik, ki bo samo enkrat zmolil ta rožni venec, prejme milost iz mojega neskončnega usmiljenja« (687). Vsaj enkrat, vendar v razpoloženju, ki je skladno z vsebino molitve, predvsem pa v veri, zaupanju in ponižno oziroma z iskrenim in globokim obžalovanjem svojih grehov

Molitev Rožnega venca Božjega Usmiljenja se moli na navadni rožni venec.

Na prvih treh jagodah:

Oče naš:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija:
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

in Apostolsko veroizpoved:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Pri vseh petih desetkah molimo:
a) pri jagodah očenaša: Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.
b) pri jagodah zdravihmarij: Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

   
         

 

 

1. desetka:

 
pri jagodi očenaša
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

pri jagodah zdravihmarij
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

   
             
   

2. desetka:

 
pri jagodi očenaša
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

pri jagodah zdravihmarij
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

   
             
   

3. desetka:

 
pri jagodi očenaša
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

pri jagodah zdravihmarij
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

   
             
   

4. desetka:

 
pri jagodi očenaša
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

pri jagodah zdravihmarij
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

   
             
   

5. desetka:

 
pri jagodi očenaša
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

pri jagodah zdravihmarij
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.
Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta.

   
             
       
Na koncu rožnega venca molimo
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.
   
         
         

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR