SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
OBHAJANJE DEVETIH PRVIH PETKOV
vsak prvi petek v mesecu

 

 
 
   
   

JEZUSOVO LJUBEČE SRCE
Iz čiste ljubezni je med nas prišel na zemljo Božji Sin, pretrpel vse zasramovanje ter umrl za nas na križu. Le srce, ki neskončno ljubi je zmožno toliko pretrpeti in tako odpuščati. Človek, ki je velikodušen, ki odpušča in se daruje za druge, pravimo, da je dobrega srca. Najbolj plemenito in ljubeče srce pa je gotovo Jezusovo. Od podarjene ljubezni in dobrote ni imel v času učlovečenja in nima sedaj v nebeški slavi iti najmanjše koristi. Jezusova čista in plemenita ljubezen je s strani ljudi velikokrat zavrnjena, poteptana, zasramovana. Namesto naše hvaležnosti in ljubezni je Jezus deležen preklinjanja, zasramovanja in norčevanja iz svetega in Njemu posvečenih stvari in oseb. Posebna oblika zavrnjene ljubezni je v opuščanju redne molitve, ter nedeljske in praznične svete maše. Mnogi živijo v grehu in s tem kažejo, da jim za odrešenje ni mar, nekateri nevredno prejemajo zakramente, malomarno pokleknejo, se nespoštljivo pokrižajo. Mnogi sramotijo Njegovo Cerkev, voditelje Cerkve, Njegovo Mater Marijo ter svete kraje. Tako in podobno je na mnoge načine žaljeno in zasramovano ljubeče Jezusovo Srce.

ZAKAJ OBHAJANJE PRVIH PETKOV?
Kot »proti utež« mnogovrstnim žalitvam Jezusovega Srca naj bi kristjani dobre volje zadoščevali za sramotenje in zavračanje te ljubezni. Sam Jezus je v zasebnem razodetju, ki ga je Cerkev uradno potrdila kot resnično, redovnici Marjeti Mariji Alacoque naročil naj razširi češčenje Njegovega Srca in obhajanje pobožnosti prvih petkov. Ko je Jezusovo Srce deležno od nekaterih brezbrižnosti, zasramovanja in zavračanja dobrote želi, da bi se drugi potrudili za:

- iskreno vračanje ljubezni,
- za bolj dosledno krščansko življenje,
- za pobožnost,
- za redno spoved in
- pobožno prejemanje svetega obhajila,
- pogostejšo udeležbo pri sveti maši,
- za dobroto in
- vdano prenašanje težav.

Tako se na » Božji tehtnici« zasramovanje nekaterih vsaj nekoliko uravnoteži z ljubeznijo drugih. Hkrati vsakemu, ki časti Jezusovo Srce in opravlja pobožnosti prvih petkov Bog daje obilnejše milosti. Tudi po makadamski cesti se da voziti. Tudi po slabi cesti človek lahko pride na cilj, vendar težje kot po avtocesti. Podobno lahko človek pride v nebesa po običajni poti. Jezus pa nam je razodel kako lahko pridemo prej do večje svetosti, če poživimo ljubezen do Njegovega Srca s tem, da opravljamo pobožnosti prvih petkov in se Njemu posvetimo.

KAKO NAJ OBHAJAMO POBOŽNOST PRVIH PETKOV?
V bližini prvega petka v mesecu ali na sam prvi petek naj bi častilci Jezusovega Srca prejeli zakrament svete spovedi. Sveta spoved je za četek notranje prenove. V zakramentu spovedi smo po Božjem usmiljenju deležni odpuščanje vseh grehov. Ko smo očiščeni greha nam Bog podeli svetost. Iz stanja greha preidemo v stanje svetosti. V novo posvečenem stanju želi Jezus, da se združimo z Njim pri svetem obhajilu. To združenje naj bo z naše strani v čimvečji možni ljubezni in hvaležnosti. Po svetem obhajilu so v nas nebesa, saj je v nas Bog. Ob tem svetem trenutku je priložnost, da Jezusa počastimo, se mu zahvalimo, ga prosimo v svojem imenu in v imenu drugih za usmiljenje in potrpežljivost z nami, skratka je priložnost za zadoščevanje. Na prvi petek se udeležimo svete maše in pri njej čim bolj dejavno sodelujemo. Nekateri opuščajo sveto mašo, spoved in obhajilo. Kristjani, ki obhajajo prve petke, pa poleg nedelj gredo k sveti maši tudi na prve petek ali še bolj pogosto ter redno pristopajo k sveti spovedi in prejemajo sveto obhajilo. Na prvi petek več molimo ter z dobrimi deli in premagovanji zadoščujemo za žalitve Srcu Jezusovemu. Prvi petek nam da vsak mesec nov impulz,
novo moč, nam omogoči novo posvetitev, da iz tega potem živimo ves mesec. Obhajanje prvih petkov nas postopoma vodi v stanje stalne večje svetosti.

OBLJUBE, KI JIH JE DAL JEZUS ČASTILCEM NJEGOVEGA SRCA
Po redovnici Marjeti Mariji Alacoque (Alakok) Jezus razodeva kako velike milosti in darove bo podelil vsem, ki častijo Njegovo Srce in obhajajo prve petke:
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu (poklicu).
2. Dal bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v njihovem trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7. Mlačni bodo postali goreči.
8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti.
9. Blagoslovil bom kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili.
10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo ganili tudi najbolj zakrknjena srca.
11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov pobožno prejeli sveto obhajilo, bom podelil milost stanovitnosti in srečno smrt.

POBOŽNOST PRVEGA PETKA

   

 

       

 

 
VIR: nadskofija-ljubljana.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR