SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
OBHAJANJE PETIH PRVIH SOBOT
vsako prvo* soboto v mesecu (*soboto po prvem petku)

 

 
 
   
   

PRVE SOBOTE
Že od 9. stoletja naprej so v Cerkvi na soboto posebej častili Devico Marijo. Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje pravi, »da je sobota spomin blažene Device, njene materinske drže in drže učenke, ki je na veliko soboto, ko je Kristus ležal v grobu, bila edina močna v veri in upanju ter je edina med vsemi učenci čuječe pričakovala Gospodovo vstajenje« (CD 102, čl. 188).

Obhajanje prvih sobot v mesecu je poleg češčenja Matere božje predvsem v tem, da z namenom zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu Srcu za grehe človeštva prejmemo zadostilno sveto obhajilo. To je zelo priporočal že papež Pij X. Vsako prvo soboto v mesecu naj bi preživeli v duhu zadoščevanja in v molitvi za duhovne poklice ter za svetost duhovnikov.

VELIKA OBLJUBA
Pobožnost petih prvih sobot pa je Marija naročila fatimski vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v Pontevedri v Španiji in jim za nagrado obljubila srečno smrt. To je tako imenovana »vélika obljuba Marijinega brezmadežnega Srca«: »Hčerka moja, glej moje srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljudje nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo pet mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili en del rožnega venca in mi petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca v spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.«

Marija obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev:

1. opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu Srcu; spovemo se lahko že več dni prej ali pozneje,
a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo biti v posvečujoči milosti;

2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;

3. zmolimo en del rožnega venca;

4. petnajst minut delamo družbo Marijinemu Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca;

5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu, saj grehi ne žalijo samo njenega Sina,
ampak prizadenejo tudi Devico Marijo; tako pomagamo reševati današnje človeštvo za večnost.

Jezus je Luciji pojasnil, da tisti, ki omenjenih pogojev ne bi mogli izpolniti v soboto, lahko to z duhovnikovim dovoljenjem izpolnijo naslednjo nedeljo.
Marija je 13. julija 1917 v Fatimi napovedala: »Končno bo moje brezmadežno Srce slavilo veliko zmago.« Da se bo to zgodilo, je potrebna oživitev češčenja Marijinega brezmadežnega Srca, ki bo vodila do doslednejšega življenja po evangeliju. K temu prispeva tudi obhajanje prvih sobot.
Bog nas hoče imeti v nebesih, zato nam po najsvetejših Srcih Jezusa in Marije ponuja rešilno roko. On se v velikodušnosti ne da prekositi. Če bomo zopet poživili obhajanje prvih petkov in prvih sobot in prihajali v cerkev v večjem številu, bomo imeli najprej sami od tega koristi, hkrati pa bomo pomagali tudi svojim bližnjim.

POBOŽNOST PRVE SOBOTE

   

 

       

 

 
VIR: kapitelj.com
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR