SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
pot luči
molimo v velikonočnem času (ob nedeljah ali v času molitvene ure)

 

 
   
    Pot luči obhajamo zlasti v velikonočnem času.
Kot nam križev pot pomaga odkrivati soudeležbo pri Jezusovem trpljenju in hvaležnosti za odrešenje,
tako nam more pot luči pomagati pri vstopanju v razumevanje Jezusovega vstajenja in kaj to pomeni za življenje kristjana.
Pesem pri posamezni postaji pojemo po napevu Klic veselja naj osreči.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
   
         
    UVOD  

S svojo smrtjo in vstajenjem Kristus je odrešil svet.
Z njim se veselimo vsi, vsak naj njemu le živi.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Življenje je pot. Tudi mi smo na tej poti. Nismo sami. Kakor učenca na poti v Emavs tako spremlja tudi nas vstali Gospod, ki je rekel: »Jaz bom z vami vse dni do konca sveta!«

Življenje je pot nenehnega vstajenja. Zaznamovani smo z izkustvom Gospodovega vstajenja. To pot Kristusovega poveličanja bi radi še enkrat skupaj prehodili. »Za teboj bomo šli, kamorkoli greš!« (Mt 8,19), so rekli učenci Jezusu. Tudi mi mu recimo tako: »Za teboj bomo šli, Gospod, kamorkoli boš šel. Sledili smo ti na križevem potu, sedaj se želimo skupaj s teboj veseliti na poti luči.« Pot luči nam bo pomagala, da bomo v Kristusovem vstajenju odkrili vir miru in veselja ter dobili spodbudo za bolj prepričano krščansko življenje.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


*Bog, naš Oče, razlij na nas Svetega Duha, da bomo razumeli skrivnost vstajenja tvojega Sina. Kakor si njega pripeljal iz smrti v življenje, tako tudi nas napolni z življenjem in veseljem, da bomo svetu oznanjali, da smo odrešeni in da si ti Oče, ki nas vse neskončno ljubiš.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
             

 

 

1. POSTAJA
JEZUS VSTANE OD MRTVIH
(Mt 28,1-8)

 

»Vstal je Kristus, vstal iz groba!«, angel Božji je dejal.
»Smrt je zmagal, On živi, se z Očetom veseli.«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Prva postaja: JEZUS VSTANE OD MRTVIH

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Vstal je od mrtvih! Življenje je močnejše od smrti! Ljubezen je zmagala!
Obstajata dve vrsti strahu: strah vojakov, ki popadajo po tleh in strah žena, ki v tistem velikonočnem jutru najdejo prazen grob. Vojaki predstavljajo tiste, ki so dogovorni za Jezusovo smrt, in ki se bojijo Vstalega. Angel pa spodbuja žene: »Ne bojte se!« Kajti on, ki ga iščete je vstal. Lahko dá in mora dati smisel vsemu vašemu življenju. Kajti ni več mrtev, ampak vekomaj živi. To velja tudi za nas. Veselimo se te tolažilne resnice.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, daj nam močno in pogumno srce, da bi bomo vedno zvesti in da se bomo odpovedali svojemu napuhu, pretirani čutnosti ter sebičnosti.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
   

2. POSTAJA
UČENCI NAJDEJO PRAZEN GROB
(Jn 20,1-10)

 

Dva učenca, Peter, Janez, h grobu se odpravita:
Peter v prazen grob strmi, Janez vero obudi.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Druga postaja: UČENCI NAJDEJO PRAZEN GROB

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Angel je rekel: »Vstal je! Ni ga tukaj, ni mrtev. Živi na veke!«

Drugi učenec je Janez, tisti, ki je med zadnjo večerjo slonel na Jezusovih prsih. Učenec, ki je prišel prvi h grobu, a je počakal Petra in mu dovolil prej vstopiti, je predstavljen z besedami: videl je in veroval. Po skromnih znamenjih zloženega prta ter povojev na tleh je z očmi ljubezni doumel veliko skrivnost vstajenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod, naj v vsakdanjem življenju odkrivamo tebe, Vstalega, in z veseljem oznanjamo, da je v tvojem vstajenju vir moči za resnično preoblikovanje sveta in človeštva.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
   

3. POSTAJA
JEZUS SE PRIKAŽE
MARIJI MAGDALENI
(Jn 20,11-18)

 

Vstali Kristus se prikaže Magdaleni v vrtu tam.
Naročilo ji pusti, učence z njim razveseli.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi

Tretja postaja: JEZUS SE PRIKAŽE MARIJI MAGDALENI

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Prišel je sveti Vrtnar in rekel: »Pojdi, Marija, oznanit enajsterim, da živim!«

Marija Magdalena je bila nagrajena za zvestobo s katero je sledila Kristusu potem, ko s je v svojem življenju srečala z njim. Tudi na vrtu, ob praznem grobu, je doživela z njim zelo osebno srečanje. Poklical jo je po imenu: »Marija!« Odgovorila mu je: »Učenik!« Bodimo zvesti in pozorni, kje vstali Gospod, tudi nas pokliče po imenu.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, sredi zablod našega življenja se nam daj prepoznati kot Učitelj, ki nas vodi k nebeškemu Očetu.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
   

4. POSTAJA
JEZUS SE PRIDRUŽI UČENCEMA
NA POTI V EMAVS
(Lk 24,13-19.25-27)

 

V Emavs šla sta dva učenca, Jezus se pridružil je;
ne spoznata Vstalega, rada mu prisluhneta.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Četrta postaja: JEZUS SE PRIDRUŽI UČENCEMA NA POTI V EMAVS

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Po poti jima je razlagal Pisma, dokler ni padel mrak na zemljo.

Učenca na poti v Emavs sta zagrenjena. Vse njuno upanje in hrepenenje, vso njuno vero in zaupanje v Jezusa je prekril prah razočaranja in dvoma. Zanju je bil Bog nepreklicno mrtev. Tudi danes je tako. Kdor ne verjame v Kristusovo vstajenje, tega se lotevajo žalost, obup, nesmisel, brezizhodnost. Srečanje z vstalim Gospodom je učencema na poti v Emavs dalo novo luč življenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, naj odpiramo srce Božji besedi, ki izpričuje, da ti, vstali Gospod, spremljaš korake našega življenja in vstopaš v naše stiske, dvome in razočaranja.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
   

5. POSTAJA
JEZUS SE UČENCEMA RAZODENE
OB LOMLJENJU KRUHA
(Lk 24,28-35)

 

Dan se nagnil je k zatonu, Jezus z njima je ostal;
kruh razlomil, ga razdal, da bi vsakdo ga spoznal.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Peta postaja: JEZUS SE UČENCEMA RAZODENE OB LOMLJENJU KRUHA

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

S svojimi je sedel k večerji. Njihovo veselje je bilo popolno, ko so jedli z Njim.

Večer je in tujec se ustavi z učencema. Ko razlomi kruh, spoznata v njem vstalega Gospoda. Nenadoma razumeta, zakaj je v njima vso pot gorelo srce. Kristus izgine izpred njunih oči. Ostalo jima je samo znamenje kruha. Tudi danes Jezusa ne vidimo s telesnimi očmi. Vendar je resnično navzoč pri maši v podobi kruha, tako kot tisti večer v Emavsu.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, naj ob mizi tvoje Besede in tvojega Kruha postajamo novi ljudje gorečega srca. Plamen tvoje ljubezni naj bo luč na poti sveta, ki ga ti prenavljaš s svojim vstajenjem.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    6. POSTAJA
JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM
(Lk 24, 36-49)
 

*Jezus se prikaže učencem, vsi prestrašeni strme.
»Mir vam bodi, jaz sem tu, glejte rane, brez strahu!«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Šesta postaja: JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Gospod jih ni razočaral. V dvorani zadnje večerje se je pri zaprtih vratih prikazal živ med njimi.

Evangelist poudarja, da vstali Gospod ni privid, ampak človek iz mesa in kosti. Krščanska duhovnost ne zaničuje telesa. Krščanstvo nima nič
opraviti z raznimi oblikami poduhovljenosti, ki pozabljajo, ali še slabše, zaničujejo telo. V telesu se srečujemo z Gospodom. Apostoli prvi oznanjajo svetu neverjetno novico o Kristusovi smrti in vstajenju, ki prinaša svetu odrešenje.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Dobri Oče, naj nam Sveti Duh pomaga v polnosti živeti skrivnost Jezusove smrti in vstajenja ter nam da moči, da bomo izpričali svetu, da si Ti, vstali Gospod, edini Odrešenik.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    7. POSTAJA
JEZUS PODELI SVOJIM UČENCEM NALOGO ODPUŠČATI GREHE
(Jn 20,19-23)
 

»Bratje moji, moč vam dajem, milost Svetega Duha,
grešnikom odpuščajte, mir ljudem prinašajte!«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Sedma postaja: JEZUS PODELI SVOJIM UČENCEM NALOGO ODPUŠČATI GREHE

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Vsi ste poslani, da odpuščate grehe. Poslal vam bom svojega Duha.'

Dvakratni Jezusov pozdrav »Mir vam bodi!« nakazuje pomembnost trenutka, na katerega jih pripravlja. Jezus zaupa svojim učencem poslanstvo odpuščanja grehov, ki ga je prejel od Očeta. Po delovanju Svetega Duha je prišel na svet in prebival med nami. V moči istega Duha apostoli nadaljujejo njegovo delo, še posebej z zakramentom Božjega usmiljenja. S spovedjo odpirajo pot k Bogu vsem tistim, ki pred njim ponižno priznajo svojo grešnost in se je kesajo.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod, naj nam tvoj Sveti Duh, da moči, da bomo tudi mi odpuščali in tako z zgledom oznanjevali, da je vsako spreobrnjenje od greha prehod iz smrti v življenje.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    8. POSTAJA
JEZUS UTRDI TOMAŽEVO VERO
(Jn 20,24-29)
 

Osmi dan spet pride Jezus, da Tomaž bi veroval;
ko pokaže sled mu ran, pade preden ves predan.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Osma postaja: JEZUS UTRDI TOMAŽEVO VERO

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Jezus reče Tomažu: 'Vidiš moje roke, noge in stran? Dotakni se ran in veruj!'

Jezusovo vstajenje postavi nova merila za vrednotenje stvari: tudi tisti, ki vstalega Gospoda sploh niso videli in otipali s svojimi rokami, so blagrovani. Odslej bodo morali verniki verjeti samo pričevanju Cerkve, ki oznanja in predaja naprej pričevanje apostolov in tistih, ki so videli in otipali Jezusa, živega Boga.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, utrdi nas v veri vate in tvojo besedo. Naj se vsak dan bolj zavedamo, da smo ljudstvo nove zaveze na poti v kraljestvo tvojega Očeta.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    9. POSTAJA
JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM
OB TIBERIJSKEM MORJU
(Jn 21,1-14)
 

Tam ob morju se prikaže ribičem, apostolom;
da v njih vero prebudi, mrežo vreči jim veli.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Deveta postaja: JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM OB TIBERIJSKEM MORJU

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Ko se je začelo daniti, je prišel k apostolom. Z njimi se je srečal na morski obali, ko so vlekli mreže, polne rib.

Vstali Gospod se sreča s prijatelji, ki jim je že davno prej obljubil: »Naredil vas bom za ribiče ljudi.« Pomembno je, da se njegovi prijatelji zavedajo, da je Jezus veliki ribič in da je njihov lov – pridiganje in evangelizacija – uspešen le, če lovijo v Jezusovem imenu. Učenci začenjajo razumeti, od koga prihaja to nenavadno povabilo. V luči Jezusovega vstajenja razumejo marsikaj iz svojega preteklega življenja

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, naj bodo mnogi mladi pod tvojim vodstvom pripravljeni postati velikodušni in sveti ribiči ljudi, ki jih rešujejo iz nevednosti in grešnosti.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    10. POSTAJA
JEZUS PODELI PETRU
PRVO MESTO
(Jn 21,15-19)
 

Simon Peter je postavljen kot namestnik Kristusa.
Jezus sam izvoli ga, da bo pasel jagnjeta.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Deseta postaja: JEZUS PODELI PETRU PRVO MESTO

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

'Na tebi, ki si vogelni kamen, bom sezidal svojo Cerkev. Pasi moje ovce!'

Preden je Peter prevzel odgovornost za Cerkev, ga ni nihče vprašal ali je sposoben, dovolj poučen, iznajdljiv … Vstali Gospod ga vpraša samo ali ima dovolj ljubezni. To je temeljno vprašanje, ki ga je Jezus zastavil Petru in svoji Cerkvi. To vprašanje tudi danes zastavlja vsakemu od nas: »Ali me ljubiš?«

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, naj nas vprašanje: »Ali me ljubiš?« vznemiri in spodbudi, da bodo naše življenjske odločitve in vsakdanje ravnanje pravi odgovor Bogu in bližnjemu.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    11. POSTAJA
VSTALI JEZUS POŠLJE
SVOJE UČENCE V SVET
(Mt 28, 16-20)
 

Pojdite zdaj po vsem svetu, rekel je apostolom.
Z vami bom vse dni ostal, blagoslov na pot vam dal.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Enajsta postaja: VSTALI JEZUS POŠLJE SVOJE UČENCE V SVET

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Ko se je Jezus vrnil k Očetu, je zaupal svoj evangelij učencem, da bi ga ti oznanili vsem narodom.

Jezus je po vstajenju razodel, da je On gospodar vsega stvarstva. To naj bi učenci oznanjali ter s krstom pridruževali občestvu odrešenih vse, ki se želijo ponovno roditi iz vode in Duha. Začenja se nova stvarnost, ko smo že na zemlji domačini nebes.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Vstali Gospod, naj živimo izjemni dar krsta. Naj bomo resnični ljudje, svobodni in sposobni ljubezni, da bomo s teboj po Svetem Duhu gradili nov svet.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    12. POSTAJA
JEZUSOV VNEBOHOD
(Apd 1,3-11)
 

Jezus se v nebo je dvignil, dal obljubo vernim vsem:
»Krst Duha vas prenovi, priče boste za vse dni.«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Dvanajsta postaja: JEZUSOV VNEBOHOD

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Izginil je izpred njih oči, njihova srca pa so bila počasna. In prikazal se je Gospodov angel.

Dnevi trpljenja in vstajenja se zaključujejo v slovesnem Gospodovem vnebohodu. Sedaj smo na vrsti mi, da svetu oznanimo resnico o Jezusovem vstajenju in naši odrešenosti. Cerkev je preroška skupnost v kateri smo vsi poklicani, da oznanjamo in živimo Jezusa.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, s svojimi zakramenti poživi v nas rast vere, upanja in ljubezni. Z vsemi svojimi močmi naj gradimo tvojo Cerkev.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    13. POSTAJA
Z MARIJO V PRIČAKOVANJU
SVETEGA DUHA
(Apd 1.12-14)
 

Bratje molijo z ženami in z Marijo materjo.
Zbrani vsi časte Boga, v veri čakajo Duha.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Trinajsta postaja: Z MARIJO V PRIČAKOVANJU SVETEGA DUHA

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Na apostole, ki so skupaj z Marijo v molitvi pričakovali moč od zgoraj, je razlil Svetega Duha.

Jezus ni več telesno navzoč med svojimi učenci, toda oni delijo skupaj usodo osamljenosti in pričakujejo Svetega Duha, ki jim ga je obljubil. Z Marijo vztrajajo v molitvi in bratski skupnosti. Ta naravnanost prve skupnosti nas navdihuje tudi danes: gojiti molitev in bratsko skupnost v navzočnosti Marije, matere vstalega Gospoda in naše matere. To je temelj vsega cerkvenega življenja.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, naj bomo zakoreninjeni v molitvi in občestvu med seboj in z Marijo. Daj nam svojega Duha, da bomo živa Cerkev, da bomo kvas, luč in sol v svetu v katerem živimo.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
       
   
    14. POSTAJA
JEZUS POŠLJE UČENCEM OBLJUBLJENEGA
SVETEGA DUHA
(Apd 2,1-6)
 

Zbrani vsi na istem kraju šum z neba zaslišijo.
Bog Duha jim je poslal in jih z milostmi obdal.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

14. postaja: JEZUS POŠLJE UČENCEM OBLJUBLJENEGA SVETEGA DUHA

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Z vero, upanjem in ljubeznijo, z vso dušo in vsem srcem so ponesli Jezusa svetu.

Sveti Duh, ki je bil obljubljen apostolom, dopolnjuje Jezusovo delo odrešenja. O Njem je Jezus rekel: »On, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico.« Šele v Svetem Duhu spoznavamo, da sta Jezusova smrt in vstajenje središče zgodovine. Pripadnost Cerkvi nam omogoča biti del Jezusovega poveličanega telesa, v katerem je mir, pravičnost in ljubezen. Naj nas Sveti Duh tako oblikuje, da se bomo spreobrnili in živeli v polnem zaupanju vanj.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod, naš Bog, izlij v nas Svetega Duha, da bo preobrazil naša srca. Naj postanemo novi ljudje, naj te ljubimo z vsem srcem in mišljenjem in močjo ter sodelujemo z vsemi, ki gradijo tvoje kraljestvo pravičnosti in miru.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
             
    SKLEP  
JEZUS NAS VODI
V NOVO ŽIVLJENJE
(Apd 2,36-47)
 
Peter zbranim je oznanil: »Jezusa ste križali;
vsak naj zdaj se spokori, greh se s krstom odpusti.«
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi


JEZUS NAS VODI V NOVO ŽIVLJENJE

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

Apostol Peter je oznanil: »Tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Maziljenca.« Ta beseda je jude pretresla. Peter jim je rekel: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.« Množica se jih je pridružilo apostolom. Bili so stanovitni v nauku apostolov, medsebojni ljubezni, lomljenju kruha in molitvah.

Nekaj trenutkov tišine (za premišljevanje).


Gospod Jezus, Odrešenik sveta, prehodili smo tvojo pot luči, po kateri so hodili tisti, ki si se jim štirideset dni prikazoval. Ta pot naj tudi nas vodi da bomo rasli v modrosti in milosti, v ljubezni do Boga in Cerkve, v pripravljenosti pričevati in oznanjati ter graditi kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Tako bomo že sredi stisk tega sveta zrli in doživljali luč tvoje ljubezni in lepoto Božjega kraljestva.

Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

   
         
   

Kristusovo vstajenje je luč na naši poti. Iskreno prosimo vstalega Gospoda, naj usliši našo molitev. Skupaj recimo: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Ker si nas ustvaril po podobi svojega edinorojenega Sina, v katerem smo postali tvoji otroci: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Za dar Svetega Duha in za dar Božjega otroštva: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Za tvojo Cerkev, v kateri bivaš ti med nami: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Za vse, ki odgovarjajo s svojim življenjem na tvoj klic, za sveto Devico Marijo, tvojo mater, za apostole, mučence, svetnike, za vse tvoje resnične učencev: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Za vse, ki v svojem življenju izpričujejo moč tvojega vstajenja: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Za to, da smo mogli skupaj prehoditi Pot luči, pot tvojega vstajenja in poveličanja: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!
- Za vse, ki so pred nami prehodili Pot luči in živijo sedaj v tebi, ki si luč od luči: – Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod!

Združeni z vsemi brati in sestrami sveta, ki pričakujejo odrešenja, obnovimo goreč vzklik: "Pridi, Gospod Jezus!" Skupaj molimo za prihod Božjega kraljestva.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

   

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR