SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Molitvena ura za vero
iz knjižice Častimo Jezusa v Najsvetejšem

 

 
   

 

     

Pesem:

Mogočno se dvigni nam spev iz srca,
pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja, besede, vse misli želje.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

Poživi nam vero v presveto skrivnost
večerje nebeške, vseh svetih radost.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

Utrdi Zveličar nam upanje zdaj
po Rešnjem telesu obetaš nam raj.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

Ljubezen gorečo nam v srcih užgi,
do hostije bele, do Rešnje krvi.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!


V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod Jezus, zbrani pred teboj te prosimo, okrepi v naših srcih vero, da bi znali graditi svoje življenje na Tebi; utrdi upanje, da ne bi v stiskah omahovali; in nauči nas ljubiti, kot nas ti ljubiš.

Jezus! Nebeški Oče te je v svojem usmiljenju poslal na zemljo iskat in zveličat, kar je izgubljenega.

Kdo more prav dojeti čudovito zvestobo in neizmerno ljubezen, s katero si se daroval na križu?


Razodel si nam resnice, po katerih se moremo zveličati.


Pridobil si nam milosti za večno življenje.

Pokazal si neskončno ljubezen do nas, ko si za nas dal svoje življenje.

Da bi si osvojil vsa srca, si pred smrtjo postavil še Najsvetejši zakrament, da v njem vedno živiš med nami.

Toda mnogokrat te ne spoznamo in ne priznamo.

Samo govorimo, da verujemo v tvoje nauke, naše življenje pa tega ne pokaže.

Vate sicer vérujemo, toda naša vera je premalo živa, upanje ni dovolj trdno in ljubezen je zamrla.

V vsem tem se hočemo poboljšati.

Zato te mólimo v živi veri, trdnem upanju in goreči ljubezni.

Jezus, naš Gospod in Zveličar! Nikdar se ti ne moremo dovolj zahvaliti za tvoje nauke, za tvoje milosti, zlasti pa za veliko ljubezen, ki te je nagnila, da si postavil Najsvetejši zakrament.

Usmiljeni Jezus! Razsvetli nas v naši slabotnosti, da se nam poživi vera, utrdi upanje in okrepi ljubezen do tebe.

Pridi na pomoč vsem nam, ki si nas odkupil z dragoceno krvjo.

Tudi vsem, ki te ne poznajo ali pa premalo vedo o Tebi, odpri studenec milosti, da bi mogla v njih vzcveteti vera, upanje in ljubezen.

Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bi bili zvesti posredovalci tvoje dobrote.

Molimo. Vsemogočni, večni Bog, pomnoži v nas vero, upanje in ljubezen, da bomo mogli doseči, kar obljubljaš; stori, da vzljubimo, kar ukazuješ. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.Pesem:
Nizko se kristjani
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši Zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri.

Jezus, ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.


Zahvalimo se za dar prave vere!


Dobrotljivi Jezus, naš Bog in naš Gospod, ki prebivaš v čudovitem zakramentu, z vernim srcem te molimo.

Zahvaljujemo se ti za neprecenljivo milost, da si nas poklical k luči krščanske vere in nas pripeljal na pot, ki vodi v zveličanje.

Vera je biser duše, drag zaklad z Bogom združenega srca, svetla luč, žareč plamen, ki vse naše namene, želje in dela spreminja v Bogu prijetno daritev.

Vera nas vodi k oltarju, k angelski mizi, kjer prejemamo tebe, ki si začetnik naše vere in radost vseh vernikov.

Vera nam razsvetljuje temno pot našega življenja, da moremo varno hoditi proti srečni večnosti.

Jezus, neskončna modrost! O sebi si rekel: »Jaz sem luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, marveč bo imel luč življenja.«

Vera nas v stiskah in težavah tolaži, daje nam moči v bojih in skušnjavah.

Dobri Jezus! Svete in zveličavne resnice si na zemljo prinesel za vse ljudi.

Mnogo ljudi teh resnic še ne pozna. Mnogo drugih pa je te resnice zavrglo.

Pomagaj jim, da te spoznajo in vzljubijo.


Obudimo vero!

Verujemo v tebe, Troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, ki si vse ustvaril, ki vse ohranjaš in vladaš, ki si prijatelj ubogih in grešnih, nemočnih in zlomljenih.

Verujemo, da se je Sin Božji učlovečil, da nas je s svojo smrtjo na križu odrešil in da nas Sveti Duh s svojo milostjo posvečuje.

Verujemo in trdimo vse, kar si ti, o Bog, razodel ter nam po sveti Katoliški cerkvi zapoveduješ verovati.

O Bog, poživi našo vero!


Obnovimo krstne obljube!

Nebeški Oče! Jaz, tvoj otrok, te zahvalim za milost svetega krsta.

Sveto zavezo si sklenil z menoj in jaz s Teboj, danes to zavezo obnavljam s prisrčnim veseljem.

Odpovem se hudemu duhu in vsem njegovim delom.

Verujem v tebe, Bog Oče, ki si me ustvaril.

Verujem v tebe, Bog Sin, ki si me odrešil.

Verujem v tebe, Bog Sveti Duh, ki si me posvetil.

Verujem v sveto Katoliško cerkev. Obljubim, da hočem živeti po njenim naukih.

Marija, ljuba Mati, pomagaj mi, da ostanem Jezusu zvest do smrti. Amen.


Pesem:
Najsvetejši tebe počastimo
in ponižno se priporočimo.
usliši svoje ljudstvo, Jezus usmiljeni,
ki pred tabo zdaj kleči.

Blagoslovi, Jezus, pričujoče,
pred teboj ponižno vzdihujoče.
milostljivi Jezus nam vsem skupaj zdaj
blagoslov svoj sveti daj.


Mislimo na sadove vere!

Vsemogočni Stvarnik in Gospod nebes in zemlje! V tvoji roki je usoda našega sedanjega in prihodnjega življenja.

Zato se z otroškim zaupanjem obračamo do tvojega usmiljenja in te prosimo: Daj nam, da te bomo kdaj v srečni večnosti gledali, ker zdaj v tebe verujemo.

Jezus, naš Odrešenik! Za nas si trpel in na križu umrl, da bi nas rešil večne pogube.

Da bi nam pomagal do zveličanja, si nam podaril zakramente. Naj vlada v nas tvoja milost, da bomo živeli v pravi svetosti in ti ugajali.

Ustanovil si sveto Cerkev in ji poslal Svetega Duha za tolažnika in učitelja resnice.

Tvoji sveti Cerkvi hočemo biti zvesti, v njej požrtvovalno služiti in se z lastnim življenjem truditi za njeno svetost.

Jezus, naš Zveličar! Po zmagoslavnem vstajenju si šel v nebesa in sediš na Očetovi desnici.

Verujemo, da boš ob koncu sveta prišel sodit vse ljudi.

Ponižno te prosimo, daj, da bomo ob tvojem prihodu vredni slišati tvoje ljubeznivo vabilo: »Pridite, blagoslovljeni, pojdite v veselje svojega Gospoda!«

Naše srce je pripravljeno, da te išče v ponižni veri.

Naše srce je pripravljeno, da z močno vero pogumno prenaša preizkušnje in trpljenje sedanjega časa.

Vera nam kaže nebeški Jeruzalem, kjer bomo večno srečni gledali to, kar zdaj verujemo.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.


Pesem:
Ponižno tukaj pokleknimo
in z vernim srcem počastimo
nebeškega Zveličarja.
V podobi kruha je pred nami,
o, da bi z vnetimi željami,
hvaležno vsi molili ga,
hvaležno vsi molili ga.

O, bodi moljeno, češčeno,
nam iz ljubezni podeljeno
presveto Jezusa telo.
Ti bodi dušam posvečenje,
poroštvo trdno jim v življenje,
sladka popotnica v nebo,
sladka popotnica v nebo.

Pozdravljena, o Kri častita,
za grehe vseh ljudi prelita
iz svete Jezusa strani.
Naj cena tvoja nam izmije
vseh grehov naših hudobije,
srčnost naj v bojih nam deli,
srčnost naj v bojih nam deli.


Prosimo Jezusa za močno vero!

Jezus, luč sveta. Ko si obljubil, da nam boš dal v hrano svoje telo in v pijačo svojo kri, so nekateri izmed tvojih učencev rekli: »Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati?«

Zaradi nevere so odstopili in niso več hodili za Teboj.

Ti si pa rekel dvanajsterim: »Ali hočete oditi tudi vi?«

Odgovoril ti je Simon Peter: »Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin.«

Z apostoli verujemo tudi mi, da si Božji Sin in imaš besede večnega življenja.

Verujemo, da so tvoje besede resnične, saj si rekel: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«

Vendar premalo živimo po veri. Zato te z apostoli ponižno prosimo: »Gospod, pomnoži nam vero!«

Srce Jezusovo, naj te vsi spoznajo, ljubijo in posnemajo.

Srce Jezusovo, usmili se nas in vseh ljudi, ki so v zmoti in nam je laž zatemnila srce.

Jezus Kristus, Sin živega Boga, luč sveta, tebe molimo, tebi živimo, tebi umrjemo. Amen.Pesem:
O, Srce Božje, slišim tvoj glas,
iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej, Srce sveto za nas krvavi,
ogenj v njem plameni.
Slava tebi, o Rešitelj moj,
križ nositi hočem za teboj.
Jezus premili, bodi pri nas
zdaj in poslednji čas.

Tebi živeti srčno želim,
zate o Jezus, vdano naj trpim.
Srce presveto umiri me ti,
v boju mi daj moči.
Odpev: Slava tebi, o rešitelj moj.
Križ nositi hočem za teboj.
Jezus premili, bodi pri nas
zdaj in poslednji čas.


Pomnoži nam vero


Bog naš Oče, podaril si nam milost vere.

Prosimo te, dobrohotno nam pomagaj, da bomo deležni tudi vstajenja Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Sveti Bog, naj oznanjevanje evangelija uresniči, kar je Kristus obljubil ob svojem vnebohodu, da bodo vsi narodi deležni odrešenja po njem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Bog je, ki daje rast in krepi svoje kraljestvo na zemlji.

Mi lahko sodelujemo pri tem delu po svojih močeh in s svojim delom, toda predvsem z globoko vero.

Prosimo Gospoda, da ne bi nam in njegovi Cerkvi nikoli zmanjkalo žive vere.

Pomnoži nam vero, Gospod!

Za sveto Cerkev, da bi v luči evangelija vsak dan obnavljala svojo zvestobo Kristusu.

Pomnoži nam vero, Gospod!

Za naše brate, ki se mučijo v dvomih in doživljajo krizo vere, da bi začutili, da jim je Bog blizu, kadar ga z zaupanjem prosijo.

Pomnoži nam vero, Gospod!

Za vse človeštvo, ki je ponosno na svoje zmožnosti, da bi dosežki znanosti in tehnike ne zmanjšali vere v Boga, Stvarnika vesolja in človeka.

Pomnoži nam vero, Gospod!

Za vsakega izmed nas, da bi nam Božja beseda, ki jo poslušamo, ne bila v obsodbo, ampak spodbuda za spreobrnjenje in poživitev naše vere.

Pomnoži nam vero, Gospod!

Za vse kristjane, da bi se naučili od Marije bližati se Božjim skrivnostim v ponižnosti srca in v pokorščini vere, saj bi se tako v njih uresničilo, kar pravi Gospod: Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.

Pomnoži nam vero, Gospod!

Oče, daj nam gledati in presojati vse v Kristusovi luči, da bi se odločali in ljubili kakor on, da bi živeli v skupnosti s teboj kakor on, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Molimo za našega papeža I ... !

Ohrani ga, Gospod, in varuj ga neomajnega v službi sveti Cerkvi.

Bog, večni pastir svojih vernih, na mnogotere načine vodiš svojo Cerkev in v ljubezni skrbiš zanjo.

Daj svojemu služabniku, ki si ga postavil za voditelja svoje črede, da bo v Kristusovem imenu učil resnico, opravljal sveto bogoslužje in kot voditelj služil ljudstvu.

Molimo za našega škofa I ... !

Gospod, naj bo trden in naj z močjo ter navdihnjen od tvoje svetosti izvršuje svojo službo pastirja.

O Bog, ki v vsaki delni Cerkvi, romarici na zemlji, razodevaš eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev, daj dobrotno svojim vernim, da se bodo lahko zbirali okrog svojega pastirja in da bodo edini v Svetem Duhu, v moči evangelija in evharistije.

Tako bodo resnično predstavljali vse tvoje ljudstvo in postali učinkovito znamenje Kristusove navzočnosti v svetu.

Gospod, v svoji dobroti si nagnil srca mnogih, da so se odločili za duhovniško službo in za delo v Tvojem vinogradu v dobro nas vseh.

Blagoslovi njihovo delo ter jim povrni z večnim življenjem.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.

Zdaj in vekomaj. Amen.

Pesem:
Za nas si Jezus, se rodil,
Odrešenik sveta,
da vsem nam pot bi razsvetlil
in vso temo srca.

O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir.
O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir.

Za nas na križu si umrl,
učlovečeni Bog,
da bi sovraštvo v nas zatrl
in nas otel nadlog.

O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir.
O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir.

Za nas si zmagoslavno vstal,
Zveličar in Vladar,
da bi kot brat nas popeljal k Očetu
za vsekdar.

O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir.
O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR