SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Molitev k svetemu Roku
Sveti Rok, pomagaj nam!

 

 
   

 

     

+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Uvodna pesem
Darujemo, Gospod, vse svoje ti radosti,
ker sam največja naša si radost.
Darujemo, Gospod, vse svoje ti bridkosti,
saj sam trpel največjo si bridkost,
saj sam trpel največjo si bridkost!

Darujemo, Gospod, ti drage sestre, brate,
vse njih molitve, delo in skrbi.
Da verovali vsi, zaupali bi vate,
ljubili s čistim srcem te vse dni,
ljubili s čistim srcem te vse dni.


Psalm 6
Odpev: Pomagaj nam Gospod, ker si dober

Gospod, ne kaznuj me v svoji jezi *
in ne pokôri me v svojem srdu. —

Gospod, usmili se me, ker sem onemogel, *
ozdravi me, ne morem več vzdržati.
Moja duša je vsa vznemirjena, *
Gospod, doklej me boš preskušal? —

Ozri se, Gospod, in me reši; *
ker si dober, mi pomagaj.
Saj mrtev te ne bom mogel tako hvaliti; *
kako te bom v grobu opeval? —

Utrudil sem se s svojim vzdihovanjem, *
vse noči na postelji prejokam.
Oči mi pešajo od žalovanja, *
postaral sem se zaradi tolikega trpljenja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen.

Odpev: Pomagaj nam Gospod, ker si dober

 

Kratko berilo iz knjige preroka Izaija Iz 30,15.18

Kajti tako vam je rekel Gospod BOG, Sveti Izraelov: Če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni, v mirovanju in zaupanju je vaša moč, Zato GOSPOD čaka, da se vas usmili, zato se bo vzdignil, da vas potolaži, kajti GOSPOD je Bog pravice, blagor vsem, ki zaupajo vanj.


Bog nas vedno vzgaja, ne kaznuje, ker ve, da razen Njega, nimamo nobenega drugega obrambnega mehanizma. Preživljamo čase hude stiske in strahu. Vendar nismo sami.
Ne obupujmo, temveč upajmo, saj nam Bog iz velike skrbi in ljubezni, nam daje v pomoč priprošnjo svetega Roka.

Sveti Rok je zelo češčen zaščitnik zoper kužne bolezni pri ljudeh in pri živini, ter pri bolečinah v kolenu. Ko je v srednjem veku pogosto divjala kuga, ki so jo imenovali
črno smrt, so v prošnjih procesijah nosili njegove relikvije po okuženih ulicah.

Zato bomo tudi danes nosili Rokovo ime na svojih ustnicah in v svojem srcu. V vsakem trenutku in ob vsaki uri bomo zaupljivo molili: Sveti Rok, pomagaj nam! Preko svetega Roka se bomo zatekali k Bogu po pomoč. Tako se bomo vzgojili in naučili ob vsaki stiski, k Bogu zatekati se po pomoč.


Izročanje v Božje roke
Bog je naše pribežališče in naša pomoč. Pomočnik v nadlogah.

Reši Gospod, vse, ki ti se ti danes po meni priporočajo, ker v tebe upajo, moj Bog.

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Neumrljivi. Usmili se nas.

Pomagaj nam, Bog, naš Zveličar. In zaradi slave svojega imena, Gospod, nas reši.

Gospod, usliši mojo molitev. In moj klic naj pride k tebi.

Gospod z vami. In s tvojim duhom.

Molimo. Ne zavrzi, vsemogočni Bog, svojega ljudstva, ki v žalosti kliče, temveč zaradi slave svojega imena pridi usmiljen stiskanim, na pomoč. Daj nam, svojim služabnikom, prosimo, Gospod Bog, da se bomo vedno veselili zdravja na duši in na telesu, in da bomo po prošnjah blažene Marije, vedno Device in svetega Roka, sedanje žalosti rešeni in večnega veselja deležni. Ozri se milostno, prosimo, Gospod, na našo stisko in odvrni srd svoje jeze, ki ga po pravici zaslužimo. O Bog, naše pribežališče in naša moč, poslušaj pobožne prošnje svoje Cerkve, ki sam pobožnost daješ; in daj, da kar verno prosimo, dejansko dosežemo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji.Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike,
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.


Gospod, usmili se nas – Gospod, usmili se nas
Kristus, usmili se nas – Kristus, usmili se nas.
Gospod, usmili se nas – Gospod, usmili se nas.
Bog Oče nebeški, – usmili se nas.
Bog Sin Odrešenik sveta – usmili se nas.
Bog Sveti Duh – usmili se nas.
Sveta Trojica, en sam Bog – usmili se nas.
Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas.

Sveta Marija, kraljica vseh svetnikov – prosi za nas.
Sveti Jožef, varuh svete Družine – prosi za nas.

Sveti Rok, ljubljenec Boga Očeta – prosi za nas.
Sveti Rok, spokornik – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si se uspel vsem odpovedati in iti za Gospodom – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si imel veliko zaupanje v znamenje križa – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si se proti obupu boril z usmiljenjem, – prosi za nas.
Sveti, Rok, ki si bil orodje Božjega miru, – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega usmiljenja, – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega dobrote, – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si krotko sprejel pomoč od psička, – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si brez strahu in tesnobe prestopil prag ječe, – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si ponižno sprejel preganjanje svojih domačih, – prosi za nas.
Sveti Rok, ki si dosegel večno življenje v nebeškem kraljestvu, – prosi za nas.
Sveti Rok, prerok upanja, – prosi za nas.
Sveti Rok, varuj nas in našo domovino – prosimo te, usliši nas.
Sveti Rok, varuj in blagoslovi papeža, škofe in duhovnike – prosimo te, usliši nas.
Sveti Rok, varuj in blagoslovi Sveto Katoliško in apostolsko Cerkev – prosimo te, usliši nas.
Sveti Rok, obvaruj nas kužne nevarnosti – prosimo te, usliši nas.
Sveti Rok, pomagaj vsem, ki strežejo bolnikom – prosimo te, usliši nas.
Sveti Rok, izprosi naši domovini nebeškega blagoslova – prosimo te, usliši nas.
Sveti Rok, pomagaj nam, da postanemo vredni obljub Kristusovih, – prosimo te, usliši nas.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas, o Gospod.

Molimo.
Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo ob času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka, ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR