SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Raduj se Kraljica nebeška
(v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)

 

 
   

 

     

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, *
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR