SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Ob zvonenju
zjutraj ob 7:00, opoldne 12:00 in ko se zvečeri

 

 
   

 

     

Angel Gospodov je oznanil Mariji
in spočela je od Svetega Duha.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Glej dekla sem Gospodova
zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

In Beseda je meso postala
in med nami prebivala.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Prosi za nas sveta božja porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina.
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo
in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

V velikonočnem času:

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, *
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR