SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
LITANIJE za težko bolne

 

 
   

 

     

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija, – prosi za bolne
Vsi sveti angeli in nadangeli, – prosite zanje
Sveti Abel, – prosi zanje
Ves zbor pravičnih, – prosite zanje
Sveti Abraham, – prosi zanje
Sveti Janez Krstnik, – prosi zanje
Sveti Jožef, – prosi zanje
Vsi sveti očaki in preroki, – prosite zanje
Sveti Peter, – prosi zanje
Sveti Pavel, – prosi zanje
Sveti Andrej, – prosi zanje
Sveti Janez, – prosi zanje
Vsi sveti apostoli in evangelisti, – prosite zanje
Vsi sveti Gospodovi učenci, – prosite zanje
Vsi sveti mladeniči, – prosite zanje
Sveti Štefan, – prosi zanje
Sveti Lovrenc, – prosi zanje
Vsi sveti mučenci, – prosite zanje
Sveti Silvester, – prosi zanje
Sveti Gregor, – prosi zanje
Sveti Avguštin, – prosi zanje
Vsi sveti škoke in spovedniki, – prosite zanje
Sveti Benedikt, – prosi zanje
Sveti Frančišek, – prosi zanje
Sveti Kamil, – prosi zanje
Sveti Janez od Boga, – prosi zanje
Vsi sveti redovniki in puščavniki, – prosite zanje
Sveta Marija Magdalena, – prosi zanje
Sveta Lucija, – prosi zanje
Vse svete device in vdove, – prosite zanje
Vsi Božji svetniki in svetnice, – prosite zanje

Bodi jim milostljiv, – odpusti jim, o Gospod

Bodi jim milostljiv, – reši jih, o Gospod
Svoje jeze, – reši jih, o Gospod
Smrtne nevarnosti, – reši jih, o Gospod
Nesrečne smrti, – reši jih, o Gospod
Vsega hudega, – reši jih, o Gospod
Zalezovanja hudega duha, – reši jih, o Gospod
Po svojem rojstvu, – reši jih, – reši jih, o Gospod
Po svojem križu in trpljenju, – reši jih, o Gospod
Po svoji smrti in svojem pokopu, – reši jih, o Gospod
Po svojem častitljivem vstajenju, – reši jih, o Gospod
Po svojem čudežnem vnebohodu, – reši jih, o Gospod
Po milosti Tolažnika Svetega Duha, – reši jih, o Gospod

Mi grešniki, – prosimo te, usliši nas
Prizanesi jim, – prosimo te, usliši nas

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi jim, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši jih, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se jih, o Gospod

Molimo. Usmiljeni Bog, iz ljubezni do nas si poslal svojega Sina na svet kot našega Odrešenika in Zveličarja. Bolne je ozdravljal, uboge blagroval, žalostne tolažil in trpečim pomagal. Zaupno te prosimo za vse naše bolne brate in sestre. Blagoslovi jih in jim bodi blizu, ko se bodo čutili zapuščene in težko preizkušane. Utrdi v njih upanje na izboljšanje in ozdravljenje. Ohrani jih v svoji ljubezni in bodi jim blizu. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR