SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
LITANIJE VSEH SVETNIKOV

 

 
   

 

     

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija – prosi za nas!
Sveta Božja mati – prosi za nas!
Presveta Devica – prosi za nas!
Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael – prosite za nas!
Vsi sveti angeli – prosite za nas!
Sveti Abraham – prosi za nas!
Sveti Mojzes – prosi za nas!
Sveti Elija – prosi za nas!
Sveti Janez Krstnik – prosi za nas!
Sveti Jožef – prosi za nas!
Vsi sveti očaki in preroki – prosite za nas!
Sveti Peter in Pavel – prosita za nas!
Sveti Andrej – prosi za nas!
Sveti Janez in Jakob – prosita za nas!
Sveti Tomaž – prosi za nas!
Sveti Matej – prosi za nas!
Vsi sveti apostoli – prosite za nas!
Sveti Luka – prosi za nas!
Sveti Marko – prosi za nas!
Sveti Barnaba – prosi za nas!
Sveta Marija Magdalena – prosi za nas!
Vsi sveti Gospodovi učenci – prosite za nas!
Sveti Štefan – prosi za nas!
Sveti Ignacij – prosi za nas!
Sveti Polikarp – prosi za nas!
Sveti Justin – prosi za nas!
Sveti Lovrenc – prosi za nas!
Sveti Ciprijan – prosi za nas!
Sveti Bonifacij – prosi za nas!
Sveti Janez in Pavel – prosi za nas!
Sveti Jurij – prosi za nas!
Sveti Vid – prosi za nas!
Sveti Tomaž in drugi angleški mučenci – prosite za nas!
Sveti Pavel in drugi japonski mučenci – prosite za nas!
Sveti Izak in drugi kanadski mučenci – prosite za nas!
Sveti Peter Šanel – prosi za nas!
Sveti Karel in drugi ugandski mučenci – prosite za nas!
Sveta Perpetua in Felicita – prosita za nas!
Sveta Neža – prosi za nas!
Sveta Marija Goretti – prosi za nas!
Vsi sveti mučenci in mučenke – prosite za nas!
Sveti Leon in Gregor – prosita za nas!
Sveti Ambrož – prosi za nas!
Sveti Hieronim – prosi za nas!
Sveti Avguštin – prosi za nas!
Sveti Atanazij – prosi za nas!
Sveti Bazilij in Gregor Nacianški – prosita za nas!
Sveti Janez Zlatousti – prosi za nas!
Sveti Martin – prosi za nas!
Sveti Patricij – prosi za nas!
Sveti Karel Boromejski – prosi za nas!
Sveti Frančišek Saleški – prosi za nas!
Sveti Pij Deseti – prosi za nas!
Sveti Anton – prosi za nas!
Sveti Benedikt – prosi za nas!
Sveti Bernard – prosi za nas!
Sveti Frančišek in Dominik – prosita za nas!
Sveti Janez XXIII. – prosi za nas!
Sveti Janez Pavel II. – prosi za nas!
Sveti Tomaž Akvinski – prosi za nas!
Sveti Ignacij Lojolski – prosi za nas!
Sveti Frančišek Ksaverij – prosi za nas!
Sveti Stanislav Kostka – prosi za nas!
Sveti Vincencij Pavelski – prosi za nas!
Sveti Janez Vianney – prosi za nas!
Sveti Janez Bosko – prosi za nas!
Sveti pater Pij – prosi za nas!
Sveti Rok – prosi za nas!
Sveta Katarina Sienska – prosi za nas!
Sveta Terezija Velika – prosi za nas!
Sveta Roza Limanska – prosi za nas!
Sveta Favstina Kovalska – prosi za nas!
Sveti Ludvik – prosi za nas!
Sveta Monika – prosi za nas!
Sveta Helena – prosi za nas!
Sveta Elizabeta – prosi za nas!
Sveta Ema Krška – prosi za nas!
Bl. Anton Martin Slomšek – prosi za nas!
Bl. Alojzij Grozde – prosi za nas!
Bl. Drinske mučenke – prosi za nas!
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosi za nas!

Bodi nam milostljiv – reši nas, o Gospod!
Vsega hudega – reši nas, o Gospod!
Vsega greha – reši nas, o Gospod!
Zalezovanja hudega duha – reši nas, o Gospod!
Jeze, sovraštva in vse hude volje – reši nas, o Gospod!
Večne smrti – reši nas, o Gospod!
Po svojem učlovečenju – reši nas, o Gospod!
Po svojem rojstvu – reši nas, o Gospod!
Po svojem krstu in svetem postu – reši nas, o Gospod!
Po svojem križu in trpljenju – reši nas, o Gospod!
Po svoji smrti in svojem pokopu – reši nas, o Gospod!
Po svojem svetem vstajenju – reši nas, o Gospod!
Po svojem čudovitem Vnebohodu – reši nas, o Gospod!
Po prihodu Svetega Duha – reši nas, o Gospod!
Po svojem prihodu v slavi – reši nas, o Gospod!

Prizanesi nam – prosimo Te, usliši nas!
Pripelji nas k pravi spokornosti – prosimo Te, usliši nas!
Utrdi in ohrani nas vse v svoji sveti službi – prosimo Te, usliši nas!
Povrni vsem naših dobrotnikom z večnimi darovi – prosimo Te, usliši nas!
Daj in ohrani sadove zemlje – prosimo Te, usliši nas!
Odpusti nam – prosimo Te, usliši nas!
Vodi in ohrani svojo sveto Cerkev – prosimo Te, usliši nas!
Ohrani papeža, škofe, duhovnike in diakone v sveti veri – prosimo Te, usliši nas!
Zedini vse, ki verujemo v Kristusa – prosimo Te, usliši nas!
Privedi vse ljudi k luči Evangelija – prosimo Te, usliši nas!

Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas!
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Molimo. Bog, naše zavetje in naša moč, človeka navdihuješ s pobožnostjo, poslušaj prošnje svoje Cerkve;
daj, da resnično dosežemo, kar zaupno prosimo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR