SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
LITANIJE SVETEGA DUHA

 

 
   

 

     

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas


Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu, – usmili se nas
Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom, – usmili se nas
Obljubljeni od Boga Očeta, – usmili se nas
Žarek nebeške luči, – usmili se nas
Vir vse dobrote, – usmili se nas
Studenec žive vode, – usmili se nas
Očiščujoči ogenj, – usmili se nas
Goreča ljubezen, – usmili se nas
Duh ljubezni in resnice, – usmili se nas
Duhovno maziljenje, – usmili se nas
Duh modrosti in umnosti, – usmili se nas
Duh sveta in moči, – usmili se nas
Duh vednosti in pobožnosti, – usmili se nas
Duh strahu božjega, – usmili se nas
Duh milosti in molitve, – usmili se nas
Duh miru in veselja, – usmili se nas
Duh spodobnosti in čistosti, – usmili se nas
Duh tolažnik, – usmili se nas
Duh posvečevalec, – usmili se nas
Duh voditelj svete Cerkve, – usmili se nas
Dar najvišjega Boga, – usmili se nas
Duh, ki napolnjuješ vse vesoljstvo, – usmili se nas
Duh posinovljenja božjih otrok, – usmili se nas

Sveti Duh, navdajaj nas s strahom pred grehom! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, pridi in prenovi obličje zemlje! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, razsvetljuj s svojo lučjo naš razum! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, zapisi v naša srca svojo postavo! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, vnemaj nas z ognjem svoje ljubezni! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, razsvetljuj nas s svojim nebeškim navdihovanjem! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, navdihuj nas, da bomo znali izvrševati dobra dela! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti! – prosimo Te, usliši nas.
Sveti Duh, bodi ti sam naše plačilo! – prosimo Te, usliši nas.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Molimo. Tvoj Sveti Duh, o Bog, naj nas razsvetli, razvname in očisti,
prepoji s svojo nebeško roso in stori rodovitne v dobrih delih.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Ali:
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR